Skattepolitik

Giv os en ærlig skattereform

LETTELSER:Seks til otte kr. om dagen. Det er den skattelettelse, VK-regeringen vil give den gennemsnitlige skatteborger med sin skattereform. Ikke underligt, regeringens forslag til skattereform er blevet køligt eller ligefrem ligegyldigt modtaget, som en Gallup-måling i Berlingske har fastslået. Men Venstres Chr. Mejdahl er (11.3.) ude efter S-skattereformen. Nu overrasker det ingen, at Mejdahl ikke vil købe socialdemokraternes forslag. Det er heller ikke overraskende, at han går høfligt udenom socialdemokraternes kritik af VK-regeringens skattepolitik. Vi har taget bestik af situationen nu, hvor den stigende ledighed truer den økonomiske og sociale udvikling. Der er brug for et ny incitament til at få flere i arbejde. Vi er altså tilbage til socialdemokraternes parole fra 90'ernes begyndelse, hvor vi satte væksten i gang med en reform, som omlagde skatten på arbejdsindkomst til skat på resurseforbruget. Det er igen aktuelt. VK-regeringens skattereform sender regningen for skattelettelserne på knap 11 mia. kr. videre til amter og kommuner. Halvdelen af regningen skal betales gennem nedskæringer i amtslig og kommunal service. Nordjyske har tidligere skrevet om følgerne for Nordjylland, og også i resten af landet er sammenhængen begyndt at gå op for folk. Et eksempel, nemlig fra Vejle, viser, at VK-reformen skubber regninger på 43 mio. kr. over på Vejle Kommune næste år. Og heller ikke dér tror man på, at regeringen vil holde kommuner og amter skadesløse for skattelettelserne. Dertil kommer, at VK-forslaget skal indføres over en årrække, mens socialdemokraternes træder i kraft pr. 1. januar. Det er fint nok med skattelettelser. Men Mejdahl får jo ikke klart frem, hvem VK-forslaget gavner mest. Folk som Mejdahl og mig får glæde af det øgede stræk i mellemskatten. Det var de første 3600 kr. Dertil kommer beskæftigelsefradraget, der giver 2400 kr. om året. I alt omkring 6000 kr. om året. Men derimod kassedamen, som Venstre har kastet sin kærlighed på, får kærligheden at føle - for hun vil kun få 1500 kr. ud af reformen. Samtidig skal hun spare sammen til højere brugerbetaling på daginstitutioner, anslået til 200 kr. om måneden. Hvis hun da overhovedet kan få børnepasning, for kommunerne bliver klemt hårdt. Det bliver altså kassedamen, der skal betale for Mejdahls og min lavere skat. Er det rimeligt? Nej, Mejdahl, ligeså lidt som du køber S-skattereformen, lige så lidt køber vi VK-regeringens tankegods. Vores forslag udvikler samfundet, jeres afvikler store dele af den offentlige service. Vi ønsker skatten på arbejde lettet, mens regeringen vil fortsætte vejen mod en minimalstat ved at skære i den service, som borgerne forventer. Mellem linjerne står der i VKs forslag, at der nok står private klar til at udbyde ydelser - vi kender jo snart den nuværende regerings skjulte dagsorden. Vi har selvfølgelig noteret, at Venstres amtsformænd og Kommunernes Landsforening ønsker et opgør med børnechecken og andre velfærdsydelser. Kan V og K sidde dette overhørig? Hvis den nuværende regering får sin skattereform igennem, så giver den gaver, som er købt på kredit hos andre. Regeringen håber bare, at der ikke er nogen, som kan gennemskue den. Vi socialdemokrater synes, at den slags mest af alt ligner snusket stemmekøb. Nu som før overlader vi overbuddet til de politiske yderfløje, for socialdemokraternes skattereform er udtryk for realpolitik, og den kan gennemføres. Bliver det ikke lige i dag, så engang, når den siddende regering når "sidste salgsdato". Lad os nu ikke glemme, at Danmarksrekorden for det samlede skattetryk blev sat, mens skatteministeren hed - Anders Fogh Rasmussen.