EMNER

Giv os en rose

Kære Jørgen Bing (16.1.): Jeg er som min kollega Poul Jespersen emeritus, om ikke i pasning af svin, så kvæg.

Du skriver, at du ikke forfølger landbruget, men beskytter naturen, og derfor nemt kommer til at fremstå som en, der hetzer landbruget, men ikke er det. Dine betragtninger om tilskud fra EU må du gå til EU om. Landbruget har ikke ønsket disse tilskud, de er blevet påført, for - som der stod i Rom-traktaten - at sikre forbrugerne billige fødevarer og sikre landmændene en rimelig indkomst Landmændene får altså kompensation for de politiske kunstige fastsatte priser. Sådan er det i hele verden. Det har medført en ny struktur sammen med nye dyrkningsmetoder og moderne teknik, at færre kan overkomme mere, så lister du en række efter din mening uheldige konsekvenser op, blandt andet at landbruget beslaglægger 63 pct. af Danmarks areal, og kun en pct. ejer disse arealer og at den ene procent skylder 300 milliarder kr. Du er også utilfreds med, at jord koster 300.000 kr pr. ha, Og skal vi så ikke lade tallene hvile lidt. Du beskriver derefter - uden at hetze mod landmændene, naturligvis, vi er da humane mennesker? - konsekvenserne ved dette erhverv. Nu er det, at jeg bliver nysgerrig og tænker: Du har måske ret. Har vi presset den sidste procent for hårdt? De brødføder 15 millioner mennesker, og tjener 60 milliarder kr. ind til landet. Vi må gøre noget. Hvad mener du? Ville det ikke være mere humant at nationalisere hele skidtet og give landmændene en 35 timers arbejdsuge, lade staten om at bestemme driftform såvel som metoder, afskaffe alle tilskud og lade fødevarerne koste fremstillings prisen? Ja, jeg kan godt se det, en fornærmet mands attitude. Nej, jeg er ikke fornærmet, men bekymret over, at de få landmænd, der er tilbage, skal føle sig så omklamret og ugleset, at de skulle få den idé, at kun sådan kan fremtiden imødegås. Giv i stedet for en rose og et skulderklap til de landmænd, der hver dag sørger for, at du har sunde og rigelige fødevarer, du kan vælge imellem, og så ville det nok også hjælpe, du beskrev det landskab, du ser, i stedet for det du tror, du ser.