Giv os et lægehus

En af fordelene ved at komme op i årene er, at man har oplevet mange ændringer i samfunds– og erhvervsstrukturen, senest inden for sundhedssektoren. Disse er ikke noget specielt i forhold til så mange andre erhverv, men fremkalder minder fra mig barndom.

Hvordan jeg på grund af tandpine havde grædt den halve nat, og næste dags formiddag blev placeret på bagagebæreren af fars cykel eller med nordbaggerne (hest!) Musse for jumben, blev kørt op til læge Dybkjær, der med et snuptag fjernede resterne af den formastelige tand. Det var han så god til, at bedøvelse var unødvendig, for det gjorde jo også ondt at blive bedøvet, blev der sagt. Havde jeg været rigtig tapper og ikke skreget alt for højt, var der kontant belønning med 15 øre til en ispind på hjemturen. Man så tænker på de arbejdsvilkår, læge Dybkjær og andre landsbylæger havde dengang med døgnvagt alle ugens syv dage. I dag vil ingen overtage en lægepraksis i Aabybro, der betegnes som et yderområde. I ændringerne i sundhedssektoren, har der været foreslået etablering af lægehus i yderområderne, og det synes jeg er god idé i et lægehus med 10-12 tilsluttede læger, må der være mulighed for en fornuftig specialisering og arbejdsdeling. Det vil måske også være hensigtsmæssigt at ansætte sygeplejersker og laboranter og der vil være mulighed for indkøb af avanceret læge medicinsk isenkram. Det kunne være situationer, hvor tilstedeværelsen af et lægehus, og de sparede minutter til transport til regionens sygehuse, giver mulighed for, at nogle blev kaldt tilbage til menneskeværdigt liv og ikke bare bliver en forlængelse af dødsprocessen. Aabybros’ cirkusareal ved Birkelsevej er særdeles velegnet til placering af et lægehus, med gode trafikforhold og plads til de nødvendige bygninger og parkeringspladser. En anden ting der i sundhedssektoren, trænger til en ændring er strejkeretten. Den burde for sygehuspersonalet, forbydes ved lov. Hvad ligner det, at sygehuspersonalet med de svageste i samfundet som gidsler strejker i flere måneder? Hvorvidt sygehuspersonalet få en rimelig - eller for lidt i - løn skal jeg ikke gøre mig klog på, men der må i et civiliseret samfund som det danske kunne findes en fornuftig fordelingsnøgle til aflønning af sygehuspersonalet - og det uden gidseltagning af de svageste i samfundet.