EMNER

Giv os mere viden

EU-TRAKTAT:Vi står med en kæmpe opgave foran os med at fortælle danskerne om EU's nye forfatningstraktat. Ukendskabet til den kommende traktat er stort. Meningsmålinger viser, at kun 40 pct. af befolkningen er klar over, at der er en forfatningstraktat på vej, og de, der kender den, er mestendels imod. Det er hårde odds at starte op med. De 40 pct. af befolkningen, der kender eksistensen af den kommende forfatning, svarer vel meget godt til den del af befolkningen, der læser de seriøse aviser, der jo har haft en fyldig dækning af Konventets arbejde. Derimod har de elektroniske medier stort set ikke fortalt noget som helst seriøst om sagen - der er åbenbart ikke gode billeder i sagen. I tv har man fulgt den traditionelle linie på de danske public-service stationer, der kun dækker EU, når lille Danmark er truet, eller når der er skandaler. Hvis begge tv-stationer havde brugt blot en brøkdel af den sendetid, der i det sidste halvår er blevet viet amatørsangkonkurrencer og åndemaneri, så ville befolkningens flertal næppe være det mindste i tvivl om, at en forfatningstraktat er på vej. Men public service er nu engang ikke folkeoplysning eller bidrag til et åbent demokrati - snarere tværtimod. I den daglige reportage om arbejdet i EU dækkes stort set kun topmøderne med statsledernes ankomst i store limousiner, og så Kommissionens udspil - ofte som om et forslag fra Kommissionen allerede er gældende lov. Det hedder "EU har besluttet" uden at angive hvem i EU, der har besluttet. Dermed sløres det for almindelige mennesker, at EU inden for rammer aftalt af statsministrene har den klassiske opbygning i lovgivende, udøvende og dømmende magt - at lovene for det meste vedtages i et tokammersystem med Ministerrådet som det ene kammer og Europa-Parlamentet som det andet, at Kommissionen skal føre lovene ud i livet og sikre, at de overholdes, og at EF-Domstolen kan fortolke og dømme efter de fælles love. Det ville være klædeligt, hvis medierne brugte mere tid på seriøse indslag om arbejdet i EU, så danskerne ville få en fair chance for at få den nødvendige information og et seriøst grundlag at tage stilling til f.eks. den nye forfatningstraktat på.