Giv plads til forskelle

Når ikke undervisningsministeren vil love noget, så må vi kommunalpolitikerne give en garanti. Unge med handicap har mindst lige så meget brug for at komme med på skolerejser som alle andre.

Teenageårene er en svær tid, hvor man hver især skal finde sin plads i flokken. Blandt andet en undersøgelse fra Muskelsvindfonden fastslår, at det vigtigste for de unge er vennerne. Det gælder uanset om man har et handicap eller ej. Unge med et handicap, som eksempelvis sidder i kørestol har dog nogle ekstra udfordringer. Udfordringer i form af de barrierer de støder på grundet andres uvidenhed og fordomme. Den bedst tænkelige måde at nedbryde disse barrierer er gennem sociale aktiviteter – socialt fællesskab. Desværre er der nogle sociale aktiviteter unge med handicap på forhånd er udelukket fra. Dermed er de også udelukket fra en del af det fællesskab de andre venner oplever sammen. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi som samfund gør alt, hvad der er muligt for ikke at adskille og sortere nogle unge fra fællesskabet. Folkeskolen er et centralt sted at sikre alle de unge lige muligheder for at deltage i fællesskaber Undersøgelsen fra Muskelsvindfonden afslører også, at mere end hver 7. med muskelsvind er nødt til at melde fra, når kammeraterne tager på flerdagsture med skolen. Det handler først om fremmest om unge i kørestol, der har brug for praktisk hjælp. De må blive hjemme i skole, mens der blandt resten af klassen udvikles kammeratskaber og kæresterier. Typisk fordi ingen vil betale de merudgifter, der er forbundet med at eleven skal have en eller flere hjælpere med sig eller fordi de tilgængelige lejrskoler gør turen for dyr for resten af klassen. Den frasortering er selvfølgelig helt uacceptabel. Skolerejser er netop et sted, unge er sammen på en anden måde end til hverdag, og hvor nye venskaber på den baggrund kan dannes mens andre kan udbygges. Det er noget man glæder sig til og noget man snakker om i klassen længe efter. Det må unge med handicap under ingen omstændigheder holdes udenfor Sidste håb om, at undervisningsministeren ville sikre alle unge med handicap ret til at være med, faldt i starten af juni, da ministeren svarede SFs Pernille Frahm. I svaret siger Bertel Haarder, at der er mulighed for, at en kommune kan dække merudgifterne til handicappede elevers deltagelse i skolerejser, men at den ikke er forpligtet til det. Vi opfordrer derfor ethvert byrådsmedlem, ethvert kommunalpolitisk parti i Jammerbugt og Brønderslev Kommuner til at garantere, at ingen unge på grund af handicap forhindres i at deltage i skolerejser. Byrådet skal sikre økonomisk bistand til at dække hjælpers rejseomkostninger, øgede omkostninger på grund af tilgængelige rejsemål og andre merudgifter. På den baggrund håber vi, at I også lover at udnytte lovens muligheder for at kommunerne dækker merudgifterne, når elever med handicap deltager i skolerejser. Derved er vi med til at give plads til forskelle. Vi glæder os til at høre fra jer. Uddybende spørgsmål er velkomne.