Giv plads til projekter

Så vidt jeg ved holder Danmarks Statistik ikke regnskab med, hvor mange østdanskere der sjældent eller måske aldrig holder ferie i Nordjylland. Men det er mit indtryk, at mange mennesker i hovedstadsområdet gennem de seneste årtier har vist større interesse for at tilbringe ferierne i udlandet.

Situationen er i hvert fald sådan, at Danmark har svært ved at bevare sin status som et godt turistland, selv om den årlige omsætning er på mere end 50 milliarder kroner og erhvervet beskæftiger op mod 100.000 mennesker. Især i Nordjylland mister vi ”kunder”, hvilket bekræftes af direktøren for VisitNordjylland, Lars Enevold Pedersen. I disse krisetider er det nok vanskeligt – men ikke umuligt! – at få flere udenlandske turister til Danmark; blandt andet fordi den danske krone er så stærk sammenlignet med valutaen i Sverige og Norge. Men så kunne vi da benytte lejligheden til at udvikle et stærkt hjemmemarked og få flere østdanskere til Nordjylland, indtil krisen er drevet over. Og når københavnerne først har ”opdaget” vores del af landet, vil de helt sikkert vende tilbage. Dette er bl.a. en af årsagerne til, at Venstre har udarbejdet et turistpolitisk oplæg, der blandt andet omtaler behovet for produktudvikling. Heri hedder det, at et globalt erhverv som turisme, der udsættes for stor international konkurrence, næppe kan overleve uden innovativ nytænkning og en målrettet indsats for at udvikle og styrke turismeproduktet. Blot ved at læse de nordjyske aviser kan man se, at der i Nordjylland bobler mange interessante initiativer i forbindelse med produktudvikling på turistområdet. Men der kan man også se, at det sommetider er svært at sikre sig, at de forskellige myndigheder har den samme positive holdning til udviklingen. Lad mig som et nordjysk eksempel nævne strandcentret i Blokhus, hvor de lokale beboere i samarbejde med Jammerbugt Kommune har arbejdet i flere år med nogle sympatiske planer på en af Danmarks mest besøgte strande – og nu må de se dem skudt i sænk af nogle meget restriktive miljømyndigheder. Derfor vil jeg gerne slå fast, at Venstre ønsker at naturturismen fortsat udvikles og fremmes, og det sker kun via samarbejde mellem de forskellige myndigheder og erhvervet. Specielt i den tid vi lige nu befinder os i er samarbejdet altafgørende Så lad os hjælpe hinanden med at sætte gang i udviklingen og bl.a. byde eksempelvis flere københavnerne velkomne i Nordjylland.