Giv politifolk lønforhøjelse

VELFÆRD:Hvorfor er det kun direktører, der skal nyde godt af velstandsstigningen og ikke politifolk? Det kan politiet med rette spørge finansministeren om, når han taler for, at de offentlige ansatte ikke skal have mere i løn, mens direktørerne hæver store bonusser, gyldne håndtryk osv. – og nu oven i købet kan se frem til skattelettelser. Ifølge formanden for politiforbundet, Peter Ibsen, tjener en politimand med 8-10 års anciennitet 21.500 kroner om måneden. Det er alt for lidt, mener vi i Enhedslisten. Hvis vi skal have gode politifolk i fremtiden, så må vi også give dem en ordentlig løn. Dårlig løn får de ansatte til at søge væk fra det offentlige. Det er helt afgørende for fremtidens velfærd, at vi sikrer ordentlig løn til offentligt ansatte nu. Derfor foreslår Enhedslisten, at der afsættes 11 mia. kroner på finansloven til at give de lavest lønnede offentligt ansatte et lønløft. Det vil kunne give politifolk, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og assistenter, chauffører, sygeplejersker og mange andre lavtlønnede offentligt ansatte – i alt omkring 450.000 mennesker – ca. 2000 kr. mere om måneden. Lønløftet bør så gentages i de følgende år. Hvordan pengene konkret skal fordeles vil selvfølgelig afhænge af forhandlingerne mellem parterne.