- Giv Rengørings- enheden en chance

Tillidsrepræsentanter fra Rengøringsenheden i Vesthimmerlands kommune afviser, at enheden er for dyr i drift

Tillidsrepræsentanterne i Rengøringsenheden. Fra venstre Charlotte Dybdal Larsen, Hvalpsund, Anni Nielsen, Ravnstrup, Laila Rasmussen, Strandby, Anki Larsen, Aars, Jane Nielsen, Aars, og Birthe Langgaard, Løgstør.

Tillidsrepræsentanterne i Rengøringsenheden. Fra venstre Charlotte Dybdal Larsen, Hvalpsund, Anni Nielsen, Ravnstrup, Laila Rasmussen, Strandby, Anki Larsen, Aars, Jane Nielsen, Aars, og Birthe Langgaard, Løgstør.

VESTHIMMERLAND:- Giv os en chance. Så bastant lyder budskabet fra tillidsrepræsentanter for de 120 ansatte rengøringsassistenter i Vesthimmerlands Kommunes Rengøringsenhed stilet til byrådets økonomiudvalg, som har sagen på dagsordenen i dag. Rengøringsenheden startede fra 1. januar 2010 og havde en række børnesygdomme på grund af manglende rengøringsplaner, nyanskaffelser til enhedens drift samt stort sygefravær og fratrædelsesudgifter. - Men nu er vi på rette spor med et fald i sygefraværet fra 14 procent, da det var højest, til seks procent her i august, siger en af tillidsrepræsentanterne, Birthe Langgaard, Løgstør. Ikke for dyr Hertil kommer, at Rengøringsenhedens medarbejdere har indflydelse på egen arbejdssituation gennem Lokal MED-udvalget. Vi indgår nu på en mere naturlig måde i skolernes/institutionernes hverdag og bliver ikke mere betragtet som usynlige muldvarpe, der først dukker op ved mørkets frembrud. I forbindelse med oprettelsen af Rengøringsenheden gik kommunen over til synlig rengøring, således at man sparede 500.000 kr. i udgift til betaling af forskudt arbejdstid. Både kommunen og 3F Midtfjord foretog opmåling af rengøringsarealerne med henblik på at få et ensartet rengøringsniveau i hele kommunen. Valget stod dengang mellem at foretage en udlicitering eller oprette Rengøringsenheden. Tillidsrepræsentanterne afviser, at Rengøringsenheden er for dyr i drift. Ganske vist er der fremlagt en opgørelse, som anslår et merforbrug på 1.651.000 millioner kr. i 2011 i forhold til budgettet. Men herfra går udgifter til vinduespolering, papirvarer og måtteservice på 1.480.000 kroner. Det er udgifter, som ikke kan tilskrives rengøringsassistenterne. Følgelig er den anslåede merudgift kun 171.000 kr. I tillidsrepræsentanterne brev til Økonomiudvalget hedder det land andet: "Det er vor opfattelse, at Vesthimmerlands Kommune får fuld valuta for pengene fra Rengøringsenheden". Sluttelig opfordrer tillidsrepræsentanterne kommunen til at undlade at splitte rengøringsenheden op i atomer. - Frem for at fremture med ændringer, som skaber frustration, dårligt arbejdsmiljø og øget sygefravær, opfordrer vi Vesthimmerlands Kommune til at give rengøringspersonalet en chance ved at bevare Rengøringsenheden, slutter tillidsrepræsentanterne.