Giv skolerne de nødvendige ressourcer!

Skolevæsen 1. september 2007 06:00

BUDGET: Kære borgmester, kære politikere! Fredag og lørdag skal I på budgetseminar, hvor I vil diskutere Jammerbugt Kommunes serviceniveau i det kommende år. Folkeskoleområdet blev i sidste års budget beskåret med ca. 6 mio. kr., samtidig med at lærerne fik en uges ekstra arbejde på deres plan for skoleåret 07/08. Tænk på, at i Jammerbugt Kommune ”lægges der stor vægt på kvalitet og faglighed”, men hvordan skal den enkelte medarbejder have det for øje, når konsekvensen af besparelserne er blevet meget alvorlige på den enkelte skole? Lærere beretter om samlæsning over tre årgange med op til 30 elever i klassen, skoler, der ikke har lokaler, der er store nok til de mange elever i klassen, manglende eller nedslidt inventar, vanskeligheder med at nå de faglige mål, når der er mange elever i klassen eller på de samlæste hold. En anden sætning fra Jammerbugt Kommunes værdigrundlag lyder: ”Vi skaber rum til refleksion og omtanke”. Det rum skabes vanskeligt, da arbejdstiden for lærerne fuldt ud går med at løse primæropgaven, nemlig undervisning. Refleksionen medfører ofte, hvis der er skabt tid og rum, at læreren udvikler sin undervisning, så der skabes nye veje og andre muligheder for den enkelte elevs læring. Når Jammerbugt Kommune ”tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer”, betyder det så ikke, at den enkelte elev skal have optimale muligheder for læring? Er det ikke nødvendigt med et omfattende og forskelligartet tilbud for alle elever, også de svageste? Må konklusionen på refleksionen så ikke være, at folkeskolen ikke igen skal udsættes for massive besparelser, og at de ca. 14.000 timer fra ferieflytningen tilføres skolevæsenet? Værdigrundlaget er gode ord og rigtige tanker, som alle ansatte i kommunen skal virkeliggøre gennem handlinger. Giv os mulighed for dette ved at tilføre folkeskolen de nødvendige ressourcer, så opgaven kan løses!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...