Giv stipendier til u-lande

Frit Forum Aalborg vil uddele 4000 uddannelsesstipendier til unge fra 3. Verden, som en ny offensiv form for u-landsbistand og internationalisering.

Tilstrømningen af udenlandske studerende har tidligere præget studierne på de danske universiteter. I år var det slut – nedgangen har indfundet sig efter regeringen bankede brugerbetaling på danske uddannelser. Sidste år var der 140 studerende fra ikke EU-lande indskrevet på Aalborg Universitet – i år kun 36. Er det internationalisering? Regeringen har besluttet, at unge med oprindelse uden for EU skal stille med en bankgaranti på 100.000 kr. Hvor mange afrikanere kan skaffe 100.000 til at studere for i Danmark? Samtidig med denne udvikling skal universiteterne gennemføre store besparelser som følge af universitetsreformen. Dette kan virke absurd, eftersom store dele af regeringens udviklingsstrategi bygger på at udvikle videnssamfundet med stærke uddannelser og internationalisering af de danske universiteter. I stedet for denne afmatning foreslår Frit Forum Aalborg, at Danmark satser benhårdt på netop internationaliseringen. Ved at uddele 4000 stipendier til unge fra 3. Verden kan vi opnå en markant udvikling på alle niveauer; Denne udvikling kan vise sig den mest konstruktive og langsigtede form for udviklingsbistand Danmark kan bidrage med, for at opbygge infrastrukturen i u-landene, foruden det gode, danske studerende opnår ved at indgå i et internationalt studiemiljø. AAU og de andre universiteter ville have stor gavn af at opbygge stærke internationale strukturer med et veludbygget forskningsnetværk, udvekslingsaftaler, samt en økonomisk udvikling der øger mulighedsbetingelserne. Ligeledes erhvervslivet kan gennem store netværk drage omfattende fordele af dette initiativ. Danmark som et hele, kan kun drage fordel af dette. Det vil være essentielt at øge den danske udviklingsbistand ved samme lejlighed. Finansieringen af dette initiativ kunne bygge på den danske udviklingsbistand der pt. er på 0,8 pct. af BNP. FFA foreslår, at den hæves, således, at det er muligt at finansiere initiativet med 0,1 procentpoint af BNP som økonomisk grundlag for de 4000 stipendier, der hver vil koste omkring 100.000 kr. Ligeledes må der tegnes uddannelseskontrakter med de studerende for at sikre, at de ikke blot bliver i Vesten efter endt uddannelse, men tager tilbage til deres oprindelsesland. Ved at tegne en kontrakt for et fem-årig uddannelsesforløb muliggør man et stærkt økonomisk incitament for at de tager tilbage. Et lån givet ved uddannelsens start kan herefter bortfalde, hvorimod de må tilbagebetale uddannelsesudgifterne hvis de ikke tager tilbage. Derved giver man dem et incitament til at anvende deres viden i deres oprindelsesland og optimerer på sigt 3. verdens udvikling. Norge har etableret en lignende model, NUFU-programmet, der bygger på et samarbejde med 3. verdens universiteter - primært syd for Sahara - der har resulteret i hundredvis af kandidater og Ph.D’er på højt internationalt niveau, som i dag medvirker til at skabe demokratiforståelse, hvilket er en del af den danske regerings officielle udviklingspolitik. Frit Forum Aalborg foreslår ekspansiv økonomisk udvikling frem for besparelser og rammestyring, visioner frem for reaktionær udvikling, Brain Gain frem for Brain Drain. Vi ønsker universiteter med udsigt.