Giv støtte

OFRE:I Danmark har debatten om ofre og gerningsmænd raset på det seneste. Det er rigtigt og godt, at vi bliver bedre til at resocialisere gerningsmændene, men vi må ikke glemme ofrene. I EU har vi længe arbejdet med at skabe bedre forhold for ofre for vold og andre former for kriminalitet. I denne uge skal vi stemme om en betænkning i retsudvalget, som vil komme til at betyde en væsentlig forbedring for mennesker, der har været ofre for en forbrydelse. Konkret arbejder vi for bedre mulighed for aktindsigt, at ofret får information om gerningsmandens løsladelse eller udgang fra fængslet, flere krisecentre, bedre uddannet personale, og i det hele taget mere fokus på ofrets tarv og behov. Desværre står Danmark uden for det kommende direktiv pga. det retlige forbehold. Det er ærgerligt for de ofre i Danmark, der har brug for bedre støtte.