Giv studerende et løft

I Venstre lægger vi vægt på at ruste Danmark til fremtidens videnssamfund. Målet er, at Danmark skal bringe sig internationalt i front som førende vidensamfund præget af fleksibilitet og hurtig omstillingsevne.

Men fremtidens vidensamfund er ikke bare noget vi taler om, vi sætter også handling bag ordene. Regeringen har derfor allerede gjort en masse men vi mener også, at vi kan gøre det endnu bedre. Det Socialdemokratiske folketingsmedlem, Rasmus Prehn, har derfor heller ikke ret, når han (4.4.) skriver, at regeringen har en snæver og visionsløs tilgang til Danmark som vidensamfund og herunder også iværksætteri. En af de ting, vi i Venstre blandt andet har været med til at gennemføre, er regeringens globaliseringsstrategi. Med den satte vi i 2006 et kraftigt fokus på innovation, og vi afsatte blandt andet 100 mio. kr. til dette formål. Med globaliseringspuljen har vi således givet iværksætterrådgivningen et markant løft, samt styrket innovationen i både private og offentlige institutioner herunder også uddannelses- og forskningsmiljøer. Målet er, at Danmark i 2015 er det land med flest vækstiværksættere. I Venstre har vi stort fokus på såvel studerende som iværksættere. Men i modsætning til Socialdemokratiet vil vi hellere hjælpe alle studerende til erhvervserfaring og selvstændighed, frem for blot at hjælpe en lille gruppe. Vi har derfor siden folketingsvalget blandt andet arbejdet for, at loftet for hvor meget studerende må tjene ved siden af SUen hæves. Konkret foreslår vi at give alle de studerende en forhøjelse af fribeløbet med 1.500 om måneden. Det svarer til, at studerende fremover kan tjene 18.000 kroner ekstra om året, før de modregnes i SU. Desværre er det endnu ikke lykkedes, at skabe flertal for Venstres forslag. Dette skyldes blandt andet at Socialdemokratiet, som er en del af SU-forligskredsen, ikke er enige med regeringen i, at vi skal give bedre økonomiske vilkår for de studerende i form af en forhøjelse af fribeløbet. Vi arbejder naturligvis videre med vores forslag og håber naturligvis på at også Socialdemokratiet vil komme på bedre tanker. For et sådan løft ville ellers gøre det nemmere for studerende at tilegne sig en værdigfuld erhvervserfaring, eller mulighed for at afprøve iværksætteri i praksis. Det er der i øvrigt også stor opbakning til fra erhvervslivets side.