Socialforsorg

Giv svageste menneskeværdig behandling

BISTANDKLIENTER:For nogle år siden viste tv, hvordan Farum Kommune satte bistandsklienter til at pakke fuglefrø i poser for et privat firma. Betalingen var bistandshjælpen. Vi var rystede og sagde, at der kan man se, hvor uværdigt en borgerligt styret kommune behandler sine medborgere. I dag sætter Aalborg Kommune bistandsklienter til at pakke legetøj i poser for et privat firma. Betalingen er bistandshjælpen. Så dybt er vi sunket. Mennesker, hvis eneste problem er, at de ikke har et arbejde, skal i vores kommune konkurrere med indsatte i fængslerne og beskyttede værksteder på lønnen. Det giver en forsmag på, hvad der venter A-kasseledige, hvis det lykkes kommunerne at få indført et énstrenget system for de ledige. Hobro Kommune er gået en anden vej. Her ansætter man bistandsklienter til en overenskomstmæssig løn og under normale vilkår. Det giver dem adgang til A-kassesystemet og det netværk, der er her. Aalborg kan igen komme til at vise vej ved at gøre det samme. Ikke for at lave kassetænkning, men for at få bistandsklienterne ind på det ordinære arbejdsmarked. Når Hobro Kommune kan, kan vi også. Vores ledighed er nu 25 pct. højere end på samme tid sidste år. For nogle år siden satte kommunen tempoet i byfornyelsen ned, fordi beskæftigelsen i byggebranchen var god. Nu går det den anden vej, og derfor bør kommunen sætte tempoet op i byfornyelsen for at hjælpe byggeriet i gang igen. Byrådet har i år forhøjet parkeringsafgifterne og indført betaling på de sidste to store gratis parkeringspladser i centrum. Det betyder, at vores medlemmer nu skal betale for f.eks. at komme i deres A-kasse eller nødvendige besøg hos læge og kommune m.v. Den beslutning bør I trække tilbage. Kommunen er blevet bedre til at bruge os, som medspiller i opfølgningen overfor de langtidssyge. Her ser vi muligheder for at forbedre og fastholde vores samarbejde, fordi vi har som fælles mål at fastholde flest muligt på arbejdsmarkedet. Der er andre områder, hvor Aalborg kan komme til at vise vej: - Byggeri på havnefronten i Aalborg og Nørresundby. - Forbedring af veje, fortove og grønne områder. - Bygning af ungdomsboliger. - Bygning af ældreboliger. - Bygning af familieboliger. - Forbedring af den kollektive trafik. - Forskønnelse af centrum. Alt sammen noget, der vil være til gavn for beskæftigelsen og som vil give byen ny dynamik og fremgang. Vi er parate til at påtage os et medansvar for tingenes udformning. Den eneste betingelse, som vi stiller, er, at de svageste i vores samfund bl.a. folk på overførselsindkomster får en menneskeværdig behandling, så også de kan få følelsen af fællesskab og samvær. Husk det gamle mundheld: "Et samfunds velstand bedømmes i forhold til den måde, som samfundet behandler sine svageste borgere på".