Giv syge- huse et løft

Fremover vil andelen af behandlingstrængende ældre og borgere med kroniske sygdomme stige, og de medicinske afdelinger vil komme yderligere under pres.

Derfor har SF udarbejdet en større konkret national handlingsplan for det medicinske område. Denne skal sikre, at der er den fornødne kapacitet, tid og sammenhæng i behandlingen af de svageste patienter på sygehusene. Vi kan ikke være andet bekendt. En seng på gangen, støj og fejlbehandling pga. stressede sygeplejersker og læger. Det er ulykkeligvis, hvad man kan forvente at blive udsat for, når man bliver indlagt på en medicinsk afdeling i Nordjylland i dag, hvor overbelægning og personalemangel er normen og ikke undtagelsen. Vores hjerter bløder for de patienter, der hver dag er henvist til uværdig behandling på landets medicinske afdelinger. Det er det sidste, man mangler, når man har mange smerter, når man er svagelig - og er alt for træt til at råbe op. Og har man ingen pårørende til at støtte og hjælpe, er man for alvor overladt til sig selv. Det er imponerende, at mange af de ældre medicinske patienter stadig er høflige nok til at vise taknemmelighed over den begrænsede hjælp, de får. For guderne skal vide, at der kunne gøres så meget mere for de medicinske patienter. Regeringen har gennem de sidste otte år systematisk svigtet de medicinske patienter ved at vedtage, at de skal stå bagerst i køen til sygdomsbehandling. Det er forfærdeligt, at det i dag er sådan, at de, der har allermest brug for hjælp, ikke kan få det. Dette skyldes, at der er sat alt for få penge af til dette område. Regionerne modtager i dag kun penge fra regeringen til at bringe ventelisterne på det kirurgiske område ned, da den er omfattet af regeringens behandlingsgarantier - som de medicinske patienter ikke får gavn af, da de ofte indlægges akut. Og det selvom fagfolk i mange år har råbt op om, at de nuværende forhold på de medicinske afdelinger ikke er til at leve med - hverken for patienterne eller for det hårdtarbejdende personale, som ofte må arbejde flere timer over dagligt for at kunne gå hjem med samvittigheden i behold. Der er ikke noget at sige til, at de frustrerende arbejdsforhold er medvirkende til storstilet personaleflugt fra de medicinske afdelinger. SF vil derfor give det medicinske område et markant løft. Alle patienter har krav på en værdig behandling! Vi vil knokle for en opprioritering af det medicinske område og tilføre de økonomiske ressourcer, som der er hårdt brug for. Vi vil undgå, at patienter skal ligge på gangene ved at oprette flere sengepladser, så vi i højere grad undgår overbelægninger. Det vil både gavne patienterne, kvaliteten af behandlingen og personaleomsætningen. Samtidig skal sygehuspersonalet frigøres fra bureaukrati, så der bliver mere tid til patienterne. Det kan ikke være rigtigt, at sygehuspersonalet i så høj grad skal bruge deres tid på papirnusseri – for denne tid går fra patienterne, som så hårdt har brug for den direkte kontakt til sundhedspersonalet. Og omvendt skal sundhedspersonalet føle, de har tid nok til at give patienterne en ordentlig behandling, pleje og omsorg – de skal kort sagt have mulighed for at udføre deres job. At sikre personalet bedre trivsel, kan hjælpe til at fastholde og rekruttere mere personale til de medicinske afdelinger. Som en vigtig del kræver SF herudover, at der iværksættes en effektiv genoptræning af de ældre patienter. I øjeblikket får mange kroniske patienter ikke den genoptræning og rehabilitering, de har brug for – eller de får den alt for sent. Derfor er patienterne desværre ofte tvunget til fortsat at være indlagt, og optage sengepladser, da de kan have svært ved at klare de ting, de kunne inden sygdommen. En hurtig og god genoptræning og rehabilitering giver patienterne livskvalitet. Det giver samtidig mindre risiko for at blive syg igen og skulle indlægges – og for at dø af sin sygdom.