Giv til de efterladte

Ifølge gældende lov ophører ATP-betalingerne den dag, den ATP-berettigede person dør.

Det har vist sig, at ATP-ordningen har været en langt større ”kommerciel” succes end man havde forventet, så ATP i dag råder over mere end 450 mia. kr. Vi vil foreslå, at det månedlige ATP-beløb, som skulle have været betalt til en afdød, fremover vil blive udbetalt til enken, så længe vedkommende lever. En sådan ordning virker rigtig og logisk, idet der er personer, der i et langt arbejdsliv har indbetalt til ATP og så dør kort tid inden eller efter at betalingerne fra ATP ville træde i kraft.