Giv turismen bedre vilkår

FREMTID:Der er netop nu og med rette fokus på den stigende arbejdsløshed i Nordjylland i kølvandet på masseafskedigelser i flere virksomheder. Afskedigelserne hænger tilsyneladende ofte sammen med, at virksomhederne ser sig nødsaget til at outsource produktionen til lande, hvor arbejdslønnen er lavere end i Danmark. I den sammenhæng kan det være på sin plads at minde om, at der er i hvert fald ét erhverv, hvor produktionen ikke kan outsources. Det er oven i købet et beskæftigelsestungt erhverv, hvor der stort set ikke skal importeres råvarer, for at produktionen kan finde sted. Og det er et erhverv, som i forvejen er stærkt i Nordjylland, og hvor Nordjylland i forvejen har en klar styrkeposition i forhold til resten af landet. Det er turismen, som efter de nyeste opgørelser skaber en omsætning i Nordjylland på seks mia. kr. og en beskæftigelse på 8300 årsværk. Et af de spørgsmål, som derfor må melde sig i den øjeblikkelige situation, er, hvordan man kan styrke og udvikle turismen i regionen. Herunder selvfølgelig også, hvordan staten kan yde et bidrag til at øge beskæftigelsen i turismen som kompensation for nogle af de arbejdspladser, som nu desværre synes at falde bort. Her bør man lytte til turismens virksomheder i regionen og drage nytte af den erfaring, som findes i virksomhederne. Den tilsiger, at det ikke er mere eller mindre udspekulerede innovationsprojekter med statstilskud, der skaber fremgang – og da slet ikke på kort sigt. Udvikling og nytænkning skabes kun gennem et øget gæstetal og dermed bedre rentabilitet i turismens virksomheder, og den vigtigste forudsætning for på kort sigt at få flere gæster er en øget markedsføring. Det bedste, staten derfor netop nu kan gøre for at skabe øget beskæftigelse i regionens turisme, er at give turismens virksomheder bedre muligheder for at tiltrække flere gæster i form af en økonomisk håndsrækning til mere markedsføring. Man kunne f.eks. begynde med at give regionens turisme de 11 mio. kr. tilbage, som man fratog det regionale turismeudviklingsselskab i 2003 og 2004 – og øremærke dem til en øget markedsføring af nordjysk turisme her og nu.