Giv ufaglærte en fair løsning

I Nordjylland har 38 pct. af befolkningen mellem 20 og 40 år ingen uddannelse ud over folkeskolen.

Når de ufaglærte job forsvinder, vil der komme nye job, som kræver uddannelse. Det betyder, at 100.000 ufaglærte står uden arbejde om 10 år, fordi de ufaglærte job ikke findes længere. Langtidsledigheden truer især mennesker i de tyndt befolkede områder langt fra storbyerne. Netop derfor har regeringens og Dansk Folkepartis nedskæringsplan uhyggelige konsekvenser for de ufaglærte i udkants-Danmark. Regeringen og Dansk Folkepartis plan laver en regulær knibtangs-manøvre på de ledige. Først nedsætter regeringen dagpengene og samtidig er der massive besparelser og forringelser på efteruddannelse for voksne. Det er netop uddannelse, som skal hjælpe de ufaglærte i arbejde igen. Regeringen og Dansk Folkeparti overlader de arbejdsløse til sig selv, og efterlader hele områder i Danmark mere fattigt og uden fremtidsudsigter. De store tabere i regeringens og DF’s nedskæringsplan er især ufaglærte i udkants-Danmark. De fortjener bedre i en tid, hvor de kan se deres jobs forsvinde. Derfor har SF og S i ”En fair løsning” afsat 400 mio. kr. ekstra årligt til voksen- og efteruddannelse. Stigende priser på voksen- og efteruddannelse og mindre tilskud til den enkelte arbejdsløse, vil forhindre mange i at få den opkvalificering de har brug for. Konsekvenserne er alvorlige for den enkelte arbejdsløse og for hele vores samfund. Jo dårligere uddannelsesniveau desto dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Med det følger ringere økonomi, generelt dårligere helbred og ofte et mindre meningsfuldt liv. En mand på 30 år med uddannelse lever fire år længere end en mand på 30 år uden uddannelse. Det har også betydning for deres børn, som ikke får råd til fritidsaktiviteter og mangler det sociale element med andre børn og det har store konsekvenser i form af den sociale arv. Så regeringens beslutninger har langstrakte konsekvenser. For vores samfund som helhed er prisen mindre sammenhængskraft, lavere vækst, et tab af en værditilvækst i samfundet og et mere skævt Danmark. Danmark har brug for den præcis modsatte udvikling.