Giver det overskud?

INDVANDRING:Folketingskandidat for SF, Bent H. Jørgensen (BHJ) har i lang tid ivret for, at vi skal have flere indvandrere, der kan forsørge os, når vi bliver gamle. Jeg har derfor fremlagt officielle tal, der viser, at samlet modtager indvandrerne mere i offentlige ydelser, end de betaler i skatter og afgifter. D.v.s., indvandringen er en underskudsforretning for de danske skatteydere. Hertil svarer B.H.J. 29.9., at det tror han ikke på, hvortil jeg kun kan svare, at det må han drøfte med de myndigheder, der har produceret tallene. Dernæst skriver B.H.J., at hvis indvandrerne er en underskudsforretning, skal vi betragte udgifterne som en investering i fremtiden. Hertil er at bemærke, at i 1995 var nettounderskuddet ved indvandringen 10 mia. kr. og siden har det været stigende. D.v.s., at siden 1995 er der investeret mindst 100 mia. kr. i indvandrerne, svarende til min. 250.000 kr. per indvandrer over de sidste 10 år. Jeg vil derfor gerne spørge B.H.J., hvornår jeg kan regne med at få afkast af min investering, for så vidt jeg forstår, er indvandringen fortsat en dårlig forretning for de danske skatteydere.