Hjørring

Giver en hjælpende hånd

Palliationssygeplejerske Dorte Buchwald kan godt finde på at definere palliation - der betyder lindrende behandling - som samarbejde. Hvis alt går, som en arbejdsgruppe i Hjørring gerne vil, vil hun om nogen tid få en helt ny gruppe at samarbejde med, nemlig frivillige. - Frivillige kan være en god aflastning i familier med uheldbredeligt syge. De kan hjælpe med at købe ind, lave mad og være der, mens den pårørende får et lille hvil. Og så tror jeg, at det kan være godt, hvis der i de hjem kommer et menneske, der ikke har lært at sige alle de der ord, som vi andre bruger. De taler almindeligt menneskesprog, siger Dorte Buchwald. - Jeg tror, at det kræver en stærkere psyke at være i et hjem uden personale. Der vil blive holdt et weekendkursus, hvor de frivillige vil lære, hvordan de håndterer forskellige situationer. Det er klart, at de skal vælges ud og rustes til arbejdet, siger Dorte Buchwald. Da hun er koordinerende palliationssygeplejerske i Vendsyssel bliver hun den, der skal finde patienter til de frivillige.