Giver indrømmelse til havne

De danske havne kan fortsætte deponering af slam

FREDERIKSHAVN:Det var med betydelig glæde, at Preben Reinholt, direktør for Frederikshavn Havn, mandag modtog meddelelsen om, at der tilsyneladende fortsat kan deponeres havneslam i de nuværende spulefelter. - Kort fortalt så er der tilsyneladende sket det, at miljøminister Connie Hedegaard (K) har givet nogle afgørende indrømmelser i den her sag. Tidligere blev det ellers signaleret fra ministeriet, at miljøkravene skulle skærpes, således at havnens slam skulle deponeres på en lukket losseplads. Den beslutning var Preben Reinholt - og hans kolleger i foreningen Danske Havne - ikke meget for. - Hvis det skulle deponeres på en lukket losseplads, hvor der er bassiner med membraner og så videre, så ville det tidoble vores omkostninger til det her. For Frederikshavn Havns vedkommende ville det betyde, at vores årlige udgifter til oprensning ville øges fra 1,5-2 millioner og op til 15-20 millioner kroner, siger Preben Reinholt. - Det siger sig selv, at det er helt uoverskueligt, hvad det vil få af økonomiske konsekvenser for os, for det svarer faktisk ganske nøje til havnens overskud, som tingene ser ud nu, siger han. Hvordan det endelige resultat kommer til at se ud, er endnu uvist, men Preben Reinholt er fortrøstningsfuld. - Man vil revidere deponeringsbekendtgørelsen og dermed åbne for en bredere fortolkning af visse krav, som findes deri, siger han og tilføjer: - Vi har armene oppe, og vi klapper i vores små hænder, for vi tror på, at det her er den fornuftige og lykkelige udgang på den her sag.