Giver lov til ny bolig i åbent landskab

Et flertal i miljø- og teknikudvalget under Thisted Byråd vil tillade opførelse af ny bolig i Malle - trods betænkeligheder fra embedsmænd og naboer

ideen om at opføre en ny bolig på cirka 363 kvadratmeter 140-150 meter vest for den nuværende ejendom på Mallevej 56 harmonerer ikke med normal praksis for forvaltning af planloven. Byggeriet vil være meget synligt fra Malle Strand og Thisted Bredning og vil derfor "påvirke områdets landskab markant", fremgår det af sagsfremstillingen i Thisted Kommunes tekniske forvaltning. Ligeledes har naboer på Grønlundsvej 3 og 5 udtrykt betænkeligheder i forbindelse med en orientering. Men et flertal i miljø- og teknikudvalget under Thisted Byråd vil tillade byggeriet. Kort: Scankort

ideen om at opføre en ny bolig på cirka 363 kvadratmeter 140-150 meter vest for den nuværende ejendom på Mallevej 56 harmonerer ikke med normal praksis for forvaltning af planloven. Byggeriet vil være meget synligt fra Malle Strand og Thisted Bredning og vil derfor "påvirke områdets landskab markant", fremgår det af sagsfremstillingen i Thisted Kommunes tekniske forvaltning. Ligeledes har naboer på Grønlundsvej 3 og 5 udtrykt betænkeligheder i forbindelse med en orientering. Men et flertal i miljø- og teknikudvalget under Thisted Byråd vil tillade byggeriet. Kort: Scankort

Leif Møller, Sennels, har søgt om lov til at opføre en ny bolig på ejendommen Mallevej 56. Og det synes et flertal i miljø- og teknikudvalget under Thisted Byråd, at han skal have lov til - selv om Miljøcenter Aalborg og Naturklagenævnet tidligere har vendt tommelfingeren nedad i forhold til Leif Møllers plan om nybyggeri. Og selv om et par naboer på Grønlundsvej har udtrykt betænkelighed ved byggeriet. Fordi de er bekymrede over, om byggeriet vil gå ud over udsigten fra ejendommene. Formanden for udvalget for miljø og teknik, Ole Westergaard (V), lægger vægt på, at Leif Møllers aktuelle ansøgning på væsentlige punkter afviger fra den tidligere ansøgning, og derfor synes han, at Leif Møller skal have lov til at bygge. Læs mere i Thisted Dagblad torsdag