Giver penge før samlet renoveringsplan er klar

SKOLERENOVERINGSPLAN:I anledning af læserbrev fra Peder Christensen (formand for Børne- Kulturudvalget, V) søndag, har vi modtaget følgende: Kære Peder. Tak for din hurtige kommentar til skolerenoveringsplanen. Dit citatuddrag fra Børne og Kulturudvalgets beslutning, som blev bragt i går vedr. skolerenoveringer var korrekte. Det, jeg refererede til, var indstillingen til B & K, men Peder - den nye flertalsbeslutning er stadig ikke spiselig set med Det Radikale Venstres øjne, og vi kan ej heller tro, det behager de øvrige skolebestyrelsers bagland - men vi kan selvfølgelig tage fejl! I Det Radikale Venstre vil vi gerne medvirke til at få bragt skolernes bygningsmæssige standard op på et højt niveau. Derfor fandt vi ideen med at bruge 300.000 kr, for at få lave en samlet visionsplan for alle skoler i Støvring Kommune, rigtig god. Denne overordnede tankegang er nu spoleret, fordi I vælger at prioriterer meget kraftigt i de økonomiske rådighedsbeløb en måned før de andre skolers visionsplan er færdig. Det havde været mere oplysende, Peder, hvis du havde fortalt, hvordan skolerenoveringsmidlerne bliver fordelt de kommende år. Det er en politisk vurdering - her er vi uenige. Er det ikke korrekt, at Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen forlods får tildelt over halvdelen af det samlede beløb, inden der er foretaget en samlet politisk prioritering? Med hensyn til hængekøjetilstanden, Peder, så kan vi oplyse, at vi er med i mere end 95 pct. af beslutningerne i Støvring Kommune. Det har vi det rigtig fint med. Vi har det også fint med at være det parti, der tør stille spørgsmål, hvis vi finder, at den politiske beslutningsproces ikke er tilstrækkelig gennemskuelig og efterfølgende får nogle uønskede konsekvenser for andre. I det aktuelle tilfælde bekymrer vi os for helheden i Støvring Kommune i relation til skolerenoveringer.