Givtigt at tage de ansatte med på råd

Fornuftigt med fælles forståelse for værdier og forventninger

AALBORG:Selvfølgelig er det ledelsen, der bestemmer, men det kan være særdeles fornuftigt at tage medarbejderne med på råd. Denne holdning er baggrunden for et projekt om rummelighed og socialt ansvar, som seks virksomheder i Aalborg er gået sammen om. Formålet med projektet er, at de seks virksomheder sammen med deres medarbejdere udvikler en fælles forståelse af de værdier og forventninger, der bør være fundamentet for virksomheden. Arbejdet vil også kunne komme andre arbejdspladser til gode, idet der skal fremstilles en cd-rom, som andre virksomheder kan bruge til at måle, om de lever op til disse værdier og forventninger - og hvordan de kommer til det. De seks virksomheder i projektet er meget forskellige, men alle har tilknytning til Aalborgs erhvervsliv, enten som lokale afdelinger af internationale virksomheder eller som lokalt forankrede firmaer. Listen omfatter således Alto Danmark A/S, Connex Danmark, McDonalds, Radisson SAS Limfjord Hotel, Knud Engsig A/S samt Stadsing Danmark A/S. Om projektet siger direktør Karsten Stadsing fra sidstnævnte firma: - For os er det ikke nyt at arbejde med rummelighed og socialt ansvar, men vi vil gerne skabe en mere fælles forståelse mellem ledelsen og de ansatte i virksomheden om, hvad det er særligt vigtigt at lægge vægt på. - Vi må jo erkende, at vores indsats hidtil i høj grad har taget udgangspunkt i, hvad vi i ledelsen mente, der var det rigtige at gøre. Det skulle gerne blive ændret med deltagelsen i projektet, således at den fremtidige indsats udvikles gennem en stærkere dialog mellem ledelse og medarbejdere. Den cd-rom med en selvevalueringsmetode, som kommer ud af projektet, skal senere sendes ud til alle virksomheder i Aalborg Kommune, så de kan drage nytte af arbejdet. Det er også hensigten at udarbejde et erfaringskatalog med gode historier om rummelighed og socialt ansvar. Projektet er støttet gennem Koordinationsudvalgets initiativpulje i Aalborg Kommune, og virksomhederne arbejder i projektet sammen med konsulent- og udviklingsvirksomheden EKL Consult, der er placeret i forskerparken NOVI. Desuden deltager Dansk Arbejdsgiverforening i projektet. Chefkonsulent Tom Christensen fra EKL Consult oplyser, at projektet også gerne skulle øge virksomhedernes interesse for at blive certificeret efter "Det Sociale Indeks", hvilket kun tre virksomheder i Danmark hidtil er blevet. - Denne certificering kan betragtes som en slags eksamen for de virksomheder, der har arbejdet med området. En certificering indebærer nemlig, at en virksomhed lever op til nationale standarder og kriterier for, hvad der kendetegner en rummelig og socialt ansvarlig virksomhed, hvilket giver ret til at anvende et certificeringsmærke, fortæller Tom Christensen. En af deltagerne i Aalborg-projektet, Knud Engsig A/S, allerede har indledt processen med at blive certificeret efter "Det Sociale Indeks". Direktør Jesper Engsig forklarer: - For os er det vigtigt at få en officiel anerkendelse af det arbejde, vi laver omkring rummelighed og socialt ansvar – eksempelvis i forhold til, hvordan vi agerer i forbindelse med sygdom, fastholdelse af ældre medarbejdere og lignende. Man skal nemlig ikke underkende betydningen af et officielt certificeringsmærke i forbindelse med offentlige udbudsrunder, ansættelser og lignende.