Gjern tager aftenerne i brug

Borgere har taget godt imod selvbetjent bibliotek

GJERN:Lånerne vil gerne bruge biblioteket om aftenen. Det viser de foreløbige erfaringer fra Gjern Bibliotek i Silkeborg Kommune, der har indrettet det første selvbetjente bibliotek i landet. Med åbningstid til kl. 22. - Vi kan se, at publikumsstrømmen er jævn indtil kl. 21-22, dog med et dyk lige omkring spisetid. Men efter aftensmaden er folk klar til at tage af sted, og det kommer egentlig ikke bag på mig. Engang havde bibliotekernes læsesale også åbent til kl. 22, siger Peter Birk, stadsbibliotekar i Silkeborg Kommune. For lånerne er det gjort meget enkelt at komme ind på biblioteket i Gjern. De ¿låser¿ døren op med et chipkort, og samme lånerkort skal bruges til at aflevere og låne materialer på. Intet stort svind På forhånd var den største bekymring, om der skulle forsvinde store mængder af bøger og plader. Men det er ikke sket. Lånerne bliver videofilmet, og desuden gemmes alle besøg i en elektronisk fil. Bekymringen for at biblioteket skulle blive til en varmestue er også gjort til skamme. Største udfordring ligger i at gøre hele systemet driftssikkert, og her ser stadsbibliotekar Peter Birk store muligheder i et samarbejde med andre kommuner. For eksempel Aalborg omkring udvikling af programmer. Det kniber også for hovedbiblioteket i Silkeborg at være på plads, hvis en låner i Gjern har brug for hjælp og ringer op på en videotelefon. Det kunne et samarbejde flere kommuner imellem også bruges til at gøre bedre. - Måske kan vi sammen med Aalborg Kommune lave en slags bagvagt, så der altid er en bibliotekar, der tager telefonen, siger Peter Birk.