Film

Gjøl Trolden trykker hånd med Walt Disney

Forlig om ulovligt brug af Troll Companys produkter

GJØL:Selv om modstanderen er underholdnings-mastodonten Walt Disney, så opgiver Gjøl Trolden ikke kampen, når det gælder beskyttelse af ophavsretten. Den er nemlig alfa og omega for troldens ve og vel, understreger direktør Calle Østergaard fra Troll Company, som netop har indgået forlig med Walt Disney. Baggrunden er, at Walt Disney uden TrollCompanys accept har ladet kopier af GjølTrolden optræde i filmen "Elitepædagogen". Det fik det nordjyske firma til at anlægge sag ved fogedretten i Frederiksberg, som i juli gav trolde-virksomheden ret og nedlagde fogedforbud mod, at filmen vises her i landet. Selv om kendelsen kun gælder Danmark, så ligger reglerne internationalt så tæt op ad hinanden, at afgørelsen var et vink med en vognstang om, at det var en god ide at indgå forliget. Aftalen betyder bl.a., at TrollCompany nu har givet Walt Disney licens til at benytte trolden i filmen og dermed vise "Elitepædagogen" i landets biografer. Udover at modstanderen var Walt Disney, så er fogedsagen langt fra enestående for TrollCompany. Flere sager I forvejen har virksomheden netop afsluttet et par sager i USA om ophavsret til trolden, og der verserer en sag i både Sverige og iDanmark og flere ligger til vurdering, oplyser Calle Østergaard, som gerne bruger masser af penge på at forsvare Troll Companys rettigheder, når det er nødvendigt. Eksempelvis kan en sag i USA nemt løbe op i et par millioner kroner i sagsomkostninger. -Vi prøver så at dække os ind med forsikringsaftaler. Men det er yderst vigtigt, at vi forsvarer vores rettigheder.Det har vi lært af bitter erfaring, siger direktøren. Ellers løber ulovlige kopier nemlig med fortjenesten og gør Troll Companys over 100 licensaftaler verden over - indgået med aftagere af produktet - værdiløse. Milliarder i trolde - I starten af 1990erne oplevede vi en sand flodbølge af kopier af vore produkter på verdensplan. I perioden 1989-94 var omsætningen af trolde-produkter oppe på tre til fem milliarder dollars, men vores andel var kun et par procent.Vores rettigheder blev krænket, og vi havde dengang ikke ophavsrettigheder i USA, forklarer Calle Østergaard. Med til billedet hører også, at det rent faktisk er lykkes TrollCompany at tjene penge på at forsvare sine rettigheder. - Det skyldes, at Gjøl Trolden er et ikon.Det er vel ikke for meget at sige, at den er Danmarks svar på Mickey Mouse, siger en tilfreds direktør efter aftalen med den amerikanske koncern. - Vi er godt tilfredse med, at vi har fået en uautoriseret situation under kontrol. Vi har stor respekt for Walt Disney som underholdningskoncern, og det passer os fint at have et afklaret forhold til dem, siger han.