Retspleje

Gjøls trolde i retsdrama i USA

Troll Company og amerikansk samarbejdspartner i tvist om fejlslagen global lancering af trolde

Gjølfirmaet havde store forventninger til det nye produkt, Teenage Trollz, men lanceringen, der var lagt i hænderne på en amerikansk forretningspartner, gik i vasken. Nu strides de to parter om ansvaret.

Gjølfirmaet havde store forventninger til det nye produkt, Teenage Trollz, men lanceringen, der var lagt i hænderne på en amerikansk forretningspartner, gik i vasken. Nu strides de to parter om ansvaret.

Den ellers mildt udseende Gjøltrold og dens yngre slægtning Teenage Trollz er ufrivilligt blevet hovedpersoner i et drama, der i øjeblikket udspiller sig i amerikanske retssale. De stridende parter er danske Troll Company A/S og amerikanske DIC Entertainment Corp. De to selskaber indgik for et par år siden vidtgående aftaler vedrørende troldenes udbredelse globalt bortset fra i Skandinavien. Lanceringen floppede imidlertid nærmest totalt, og det har nu ført til gensidige krav imellem de to forretningspartnere. Kravene er rejst såvel i form af en voldgiftssag som en privat retssag ved en føderal domstol. Ved sidstnævnte kræver de to parter 20 millioner dollar af hinanden. Dertil kommer en såkaldt punitive damage, en ekstra straf for bevidst at have påført andre tab. Mens voldgiftssagen er anlagt af det danske firma, er det formelt DIC Entertainment, der optræder som den forurettede part ved retssagen. Til retten i en fart - I forbindelse med optakten til voldgiften lod vi forstå, at det også var vores hensigt at indlede et civilt søgsmål, men det benyttede vores modpart til at styrte hen i retten for at indlede et søgsmål mod os. Vi har derfor måtte rejse vores krav som et modkrav i en sag, hvor vi står som indklaget, forklarer Troll Companys direktør Carl-Erik (Calle) Østergaard sagens sammenhæng. - Vores påstand i retssagen er, at DIC Entertainment under forhandlingerne forud for kontrakten begik svig, fordi selskabet ikke gav os et retvisende billede af selskabets økonomiske formåen. Selskabet havde derfor ikke den økonomiske pondus til at gøre, hvad de skulle ifølge kontrakten. Derfor floppede lanceringen af vores nye produkt Teenage Trollz og det til trods for, at der fra meget store koncerner i branchen var stor interesse for at indgå licensaftaler, siger direktøren. For Troll Company betød den mangelfulde markedsføring ifølge Carl-Erik Østergaards, at selskabet er gået glip af de meget store millionindtægter, som en vellykket markedsføring globalt ville have ført med sig. Troldefirmaet kræver derfor 20 millioner dollar samt førnævnte ekstrastraf af sin modpart. Amerikanerne kræver et tilsvarende beløb. Her er begrundelsen, at det danske firma ikke loyalt oplyste omfanget af piratkopieringer at produktet. Et stort omfang af kopiprodukter var ifølge det amerikanske firma den egentlige årsag til, at lanceringen slog fejl. Og at det derfor er Troll Company, der er erstatningsansvarlig. En påstand som efter den danske direktørs opfattelse er uden hold i virkeligheden. Hård fremfærd mod kopier - Der var endnu ikke dukket kopier af Teenage Trollz op, og hvad den traditionelle Gjøltrold angår, er vi anerkendt for at være meget aggressive, når det gælder om at beskytte vores rettigheder. Også i denne sammenhæng har vi stoppet alt, vi har kunne få øje på, siger han. Mens retssagen således tager udgangspunkt i optakten til samarbejdsaftalen, udspringer voldgiftssagen af, hvad det amerikanske firma foretog sig – eller efter Troll Companys opfattelse ikke foretog sig – i forbindelse med lanceringen af Teenage Trollz og genlancering af Gjøl-firmaets mangeårige produkt, de klassiske Dam-trolde. - Med DIC Entertainment, der er USA's tredjestørste producent af de tv-produktioner, som er en vigtig del af markedsføringen for produkter som vores, mente vi at have fundet den rette samarbejdspartner. Reelt foretog selskabet langt fra det, det havde forpligtet sig til, siger Gjøl-firmaets direktør. Da voldgiften er et helt igennem privat anliggende, er erstatningskravet ikke offentligt, men Carl-Erik Østergaard oplyser, at det er på niveau med det beløb, retssagen omhandler. Med hensyn til udbyttet af de to sager, som det koster firmaet en "herregård" og masser af kræfter at føre, betegner Carl-Erik sig som vældig fortrøstningsfuld. - Vi har stærke argumenter bag vores krav, siger direktøren, som med hensyn til tidsplanen forventer dommernes afgørelser sidst i år eller først i 2009. - Hvis det da kommer så vidt. I USA ender 95-98 procent af sådanne sager med et forlig, siger han og tilføjer, der skal en betydelig økonomisk kompensation på bordet, hvis Troll Company skal acceptere den udgang. "Langt ude" Det lykkedes ikke inden redaktionens slutning at få en kommentar fra talsmanden for DIC, senior vice president Joshua A. Meyer. Firmaet gør gældende, at Troll Company allerede har modtaget 13 millioner kroner i royalties, mens DIC kun akkurat har haft overskud på at have erhvervet rettigheder til troldefigurerne. Firmaet oplyser, at der er anvendt omkring 100 millioner kroner på at genoplive og markedsføre de to troldefigurer. Ifølge firmaets danske kommunikationsrådgiver, Bottom Line Communications, kalder Joshua Meyer beskyldningerne fra Troll Company for "så langt ude, at vi simpelthen har været nødt til at reagere på dem".