Trafikulykker

GL. KONGEVEJ

[ Boenheden på Gl. Kongevej 56 har plads til 36 beboere. [ Stueetagen er for senhjerneskadede - hvoraf en del kommer fra den nedlagte boenhed Ahorn i Gistrup, 1. sal for moderat hjerneskadede og 2. sal forbeholdes udviklingshæmmede. [ Beboerne skal visiteres for at få tilbudt en plads i boenheden, men de betaler selv huslejen, som i øjeblikket udgør 6500 kroner om måneden. [ De senhjerneskadede er typisk ofre for alvorlige trafikulykker og lignende. Men det er ikke alle, der har fået udbetalt erstatning. [ Der er stadig enkelte ledige lejemål i det ny byggeri.