Gl. Visborgvej under pres

Glæde over 45 grunde ved Ll. Holmegård.

Glæde over 45 grunde ved Ll. Holmegård.

} HADSUND: Vidunderligt og dejligt var nogle af tillægsordene, som Hadsund Byråd gav et nyt lokalplanforslag med på vejen. Det gælder planen for den nye udstykning Bøgelunden ved Ll. Holmegård. Det er 20 år siden, man begyndte at snakke om et boligkvarter i området, bemærkede Annie Sørensen (S). Byrådet er dog helt på det rene med, at 45 nye boliger bringer Gl. Visborgvej under et pres, den ikke kan klare. Derfor vil man forsøge at få penge på budgettet i den nye fjordkommune, så vejen senere kan udvides. Poul Bergmann (S) talte dog for, at man i stedet for at udvide anlægger en cykelsti. - Gl. Visborgvej er en krøllet, smuk vej, sagde Bergmann. Byrådet ønsker også, at bygherren på forhånd placerer byggefelter på grundene, så flest muligt kan få udsigt. Ingen bus til skolebørn i syd } HADSUND: Der var absolut ingen vanklen i byrådet, da alle medlemmer i enighed afviste et forældreønske om mere skolebuskørsel for børn i Hadsund Syd. Forældrene er utilfredse med, at kun børn indtil 3. klasse kan køre med skolebussen. De andre må cykle eller gå, og det er ifølge forældrene et problem i vinterperioden, fordi cykelstierne ikke altid er ryddede. Lisbeth Roth (V) fra kultur- og familieudvalget slog imidlertid fast, at skal forældrene i Hadsund Syd imødekommes, så kan samtlige elever i kommunen kræve skolebus. - Fra Hadsund Syd er den eneste skolevej, hvor elever ikke skal krydse en større vej, sagde hun. Karen Østergaard (S) fremhævede også det gode stinet og at kommunen med det nuværende tilbud om skolebuskørsel overholder Folkeskolelovens krav. - Desuden synes vi, at det er godt, at børnene får noget motion ved at gå eller cykle i skole, sagde Karen Østergaard. } ØSTER HURUP: 40 nye sommerhusgrunde ved Haslevgaardvej i Øster Hurup er på vej. Byrådet har godkendt lokalplanen, der blev rettet til efter en indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening. I stedet for hybenrose plantes en støjvold med klitrose. } HADSUND: Man skal feje for egen dør, og derfor har byrådet i Hadsund godkendt, at genbrugspladsen køber en ny fejemaskine til en kvart million kroner. } HADSUND: Kommunen skaber trafiksikkerhed for 340.000 kroner. Pengene lukkes ud til fem projekter. Der skal der laves en hæveflade i krydset Østergade/Jernbanegade, og den sidste chikane i Østergade fjernes. Både Gl. Visborgvej og Markedsgade får bump, mens der skabes bedre gadelys i Jernbanegade fra Doktorbakken til rutebilstationen.