Glad for medhold i klage

Tidligere sundhedschef i Jammerbugt følte sig uretfærdigt behandlet, da kommunen fyrede ham i 2009. Derfor ankede han sagen - og han vandt.

Kai Møller er i dag i nyt job i Vesthimmerlands Kommune, men er meget tilfreds med at få oprejsning for fyringen i Jammerbugt i 2009. Arkivfoto: Martin Damgård

Kai Møller er i dag i nyt job i Vesthimmerlands Kommune, men er meget tilfreds med at få oprejsning for fyringen i Jammerbugt i 2009. Arkivfoto: Martin Damgård

Da sundhedschef Kai Møller blev fyret af ledelsen i Jammerbugt Kommune i marts 2009, havde de fleste af socialforvaltningens medarbejdere skrevet under på en støtteerklæring til ham, men lige meget hjalp det. Han blev afskediget "efter en samlet vurdering af varetagelsen af lederjobbet", som det hed, men nu har han fået Afskedigelsesnævnets ord for, at fyringen var usaglig, og at han skal have en erstatning på fire måneders løn, 200.000 kr., af Jammerbugt Kommune. - Jeg er selvfølgelig glad for at have fået oprejsning. Det var en uberettiget fyring, og jeg følte mig så uretfærdigt behandlet, at jeg besluttede at gå videre med sagen sammen med mit fagforbund HK, forklarer Kai Møller. Han er i dag som 62-årig i et nyt job som afdelingsleder i Vesthimmerlands Kommune, et job han fik kort efter at være stoppet i Jammerbugt. Han forklarer, at fyringen i sin tid alene udsprang af tiltagende dårlig kemi mellem ham og hans foresatte, socialdirektør Jane Hvas, og at der efter hans opfattelse kun var tale om petitesser i de klagepunkter, hun fremførte mod ham over en længere periode. - De fleste kunne jeg dokumentere som direkte usande, eksempelvis at jeg skulle have et stort fravær ved de ugentlige ledermøder. Det var tre møder i løbet af to år, jeg ikke deltog i, forklarer han. HK/Kommunal Nordjylland oplyser, at det er usædvanligt, at fyringssager med offentligt ansatte ender i Afskedigelsesnævnet, da der som regel indgås et frivilligt forlig inden da. Fagforbundet forsøgte da også på Kai Møllers vegne at få et forlig i stand med kommunen, men det blev afvist. Derfor endte sagen i nævnet, hvor fyringen i den sidste ende i følge HK blev dyrere for kommunen end et forlig. Om afgørelsen siger Jane Hvas, at hun tager den til efterretning. - Jeg har lært af sagen, at en afskedigelse skal underbygges grundigere og mere præcist end vi har gjort her, siger hun. Erstatningen på 200.000 kr. anser hun ikke for et stort beløb i en fyringssag. - Det svarer til godt tre måneders løn, og udspillet til forliget, som vi sagde nej til, lå væsentligt højere, oplyser hun.