Lokalpolitik

Glad friluftsmand

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kystskrænterne ved Kandestederne er resultat af den hurtige landhævning på odden. Foto: Carl Th. Poulsen

FREDERIKSHAVN:Thomas Elgaard, kredsformand for Friluftsrådet i Vendsyssel, var en glad mand onsdag. Tirsdag aften sagde et enigt plan- og miljøudvalg i Frederikshavn nemlig ja til at igangsætte processen, der skal føre til, at Skagen Odde får status som Nationalpark. Thomas Elgaard er formand for den initiativgruppe, der har fremsat forslaget. Mandag skal gruppen med repræsentanter for Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening forelægge ideen for Hjørring borgmester Finn Olesen (S). En del af Skagen Odde ligger nemlig i Hjørring Kommune. - Siger Hjørring Kommune også ja, venter et kæmpearbejde med at dokumentere, at vi klar til en nationalpark og med at få opbakning til projektet, siger Thomas Elgaard. Initiativgruppen har allerede holdt en række cafémøder med erhvervs- og organisationsfolk og med borgerforeninger, jægere og lystfiskere. For at gøde jorden. Thomas Elgaard fortæller, at gruppen på møderne stort set kun har mødt velvilje og fået positive reaktioner på ideen. Gruppen vil holde flere cafémøder, hvor der er mulighed for uforpligtende at udveksle synspunkter. Det næste bliver i Skagen. Landmænd i området vil også blive inviteret til møde. Landbrug, fiskeri og råstofindvinding er nogle af de interesser, som kan få nationalparker til at grundstøde, før de når fra havn. Men nationalparken Skagen Odde skal ikke omfatte søterritorium. Så der er ingen konflikt med fiskeriet, Råstofindvindingen - ud over den, der sker i forbindelse med sandfodring - er beskeden. Men så er der landbruget. Der er ganske vist ikke mange gårde i drift i den gamle Skagen Kommune, men længere mod syd på Skagen Odde ligger de dyrkede marker tæt. Thomas Elgaard understreger, at en nationalpark på ingen måde udelukker landbrug. Samlet vurderer han, at der i området i dag ikke foregår ret megen aktivitet, som ikke vil kunne fortsætte. De største gevinster ser han i form naturgenopretning, flere sammenhængende naturområder, bedre formidling og bedre tilgængelighed. Han venter tidligst udpegningsgrundlaget for nationalparken færdigt i december 2009. Blandt andet skal der udarbejdes en omfattende socioøkonomisk analyse, som belyser samfundsmæssige fordele og ulemper. I sidste ende afgør miljøministeren, om odden har en sådan national eller international betydning, at det berettiger til at udpege den som nationalpark.