Glade børn lærer bedst

Hjørring Friskole har i 20 år skabt et alternativ til folkeskolen

7
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tove Ber­thel­sen har væ­ret med fra star­ten i 1986 og sy­nes sta­dig, det er spæn­den­de at ar­bej­de på Hjør­ring Fri­sko­le.

HJØRRING:- Er det ikke de dumme elever, der går på friskolen? Sådan bliver skoleleder for Hjørring Friskole, Carlo Thyrré Jensen ofte spurgt, men hver gang må han mane påstanden til jorden: Eleverne på Hjørring Friskole ligner eleverne på alle andre skoler. De er også lige så dygtige, når de forlader skolen, for friskolen’s undervisningsplaner er de samme som folkeskolens. Siden 1991 har Carlo Thyrré Jensen arbejdet på Hjørring Friskole, først som lærer, og nu som både lærer og skoleleder. Af en eneste simpel grund: Han elsker sit arbejde. Ligesom de andre lærere, er også Carlo Thyrré Jensen blevet bidt af friskoleånden. - Friskolen adskiller sig fra andre skoler hovedsageligt på to områder. For det første er vi en lille skole. Vi er kun syv lærere og mellem 80 og 85 elever. For det andet er her ro. Og det er ikke fordi vi er bedre lærere og elever end andre, men det skaber en anden stemning, når vi ikke er så mange, og når der er ro omkring os, siger Carlo Thyrré Jensen. Det bliver sværere Hjørring Friskole har til huse på Elsagervej i den bygning, der før var vuggestue og derfør spædbørnshjem. Men pladsen er trang, selv om skolen ikke har så mange elever. - Vi kunne godt bruge nogle ekstra lokaler, ikke for at få plads til flere elever, men for at få mere plads til dem, vi har, siger Carlo Thyrré Jensen. Skolen har derfor planer om at bygge til, men det er endnu uvist, hvornår byggeriet kan gå i gang. En, der ser frem til at få mere plads, er lærer Tove Berthelsen, som har arbejdet på skolen siden etableringen i 1986. - Der kommer hele tiden nye krav fra ministeriet om faglokaler til de forskellige fag, og eftersom vi ikke har ledige lokaler, gør det tingene sværere og dyrere, siger hun. Fascinerende Men uanset pladsproblemerne, så er der én ting, som der siden 1986 ikke er rokket ved: Den nære kontakt mellem børn og lærere. - Det er den nære kontakt, der fascinerer mig. Jeg er ikke kun lærer, men også mor, trøster og fortæller. Jeg kender eleverne og deres familie, ligesom eleverne også kender mig som privatperson. Det er krævende, men man får et helt unikt forhold til børnene, siger Tove Berthelsen. Carlo Thyrré Jensen mener også, at det er det nære, som gør skolen til noget specielt. - Vi har det motto, at glade børn lærer bedst. For at få glade børn skal vi skabe tryghed, og det gør vi dels fordi vi er så små, så børnene hurtigt lærer hinanden at kende, og dels fordi vi som lærere har mulighed for at tilgodese den enkelte elevs behov. Ikke en specialskole Hjørring Friskole modtager to grupper børn. Dem, der skal starte i børnehaveklassen, og dem, der kommer fra en anden skole. - Det kan være børn, som har været udsat for drillerier, mobning eller dårlig kommunikation. Det har vi ikke her, så de nye børn falder ofte hurtigt til, siger Carlo Thyrré Jensen og understreger, at Hjørring Friskole ikke er en specialskole. - Undervisningen er den samme som på en folkeskole, så på det faglige område er vi ikke anderledes. Friskolen har dog en mulighed for differentieret undervisning, som folkeskolen ikke har. En 18-personers klasse på friskolen tæller nemlig to årgange. - Det har den fordel, at de børn, som er dygtige og skal have andre udfordringer, kan følge et højere klassetrins undervisning. Omvendt kan man også få genopfrisket nogle ting, hvis man har behov for det. Når en elev forlader Hjørring Friskole efter afgangseksamen i 9. klasse, siger skolen farvel til en elev, der fagligt er på højde med afgangselever fra andre skoler. Carlo Thyrré Jensen mener dog, at eleven også har meget andet med i bagagen. - Det er en person, som er glad for at være sammen med andre og som har forståelse for andres særheder og ret til at være.