Lokalpolitik

Glade for amtets anbefaling

Stadig mulighed for støtte fra staten

GJØL:Initiativtagerne bag Han Herreds Biogasanlæg er tilfredse med udsigten til, at de kan nøjes med en mindre undersøgesle af miljøbelastningen ved opførelsen af anlægget iSøengene, end der først var lagt op til. - Vi havde forventet, at et flertal i amtets teknik- og miljøudvalg ville anbefale, at vi kunne gå videre med planerne, siger Kaj Christensen, Gjøl. Han er tilfreds med, at et flertal i udvalget anbefaler amtets økonomiudvalg, at man kan nøjes med en VVM-screening og ikke en decideret VVM-redegørelse. Forskellen er blandt andet en kortere sagsbehandling på op mod et år. Tidligere kunne tidsfaktoren have været vigtig, da Staten indtil 2007 ville garantere en pris på 60 ører per kilowatt leveret fra alle biogasanlæg opført inden 2007. - Men den tidsfrist er forlænget med flere år, siger Kaj Christensen. Dog ved han endnu ikke, hvem der i givet fald skal opføre anlægget til ca. 70 mio. kr., da firmaet bag er gået konkurs. - Men vi fortsætter med planlægningen, og vi vil gøre alt for at komme overens med naboerne i området, siger han om uviljen mod anlægget. Det skal kunne modtage 50.000 ton gylle om året, som skal seperes og bruges til produktion af el og gas. - Det er meget vigtigt, vi får anlægget.Det vil mindske udledningen af fosfor i Limfjorden, og vi har brug for det, hvis vi skal kunne opretholde produktionen på Gjøl, siger han. Der stilles nemlig stadig større krav til udspredning af gødning på markerne.