Tyverier

Glade tider i borgerforening

KLOKKERHOLM:Formanden for Klokkerholm Borgerforening, Carsten Pedersen, kunne i sin beretning til årets generalforsamling med stolthed i stemmen fortælle, at det havde været et godt år, og at han var glad for den opbakning, der var om de tiltag, der gøres. - 154 husstande er medlemmer, og det er meget flot, fortsatte formanden, men vi håber da på flere endnu. De mange arrangementer blev indledt med vinaften og dilettant og blev efterfulgt af torvedagen, oprydningsdag rundt om Klokkerholm Møllesø, sankthansfest på trods af bidende kulde, Open by Night, indvielsen af den nye fisketrappe, julemarked og indvielse af Hellevad Kirkes nyrenoverede orgel. Sidst er der indgået aftale med Dronninglund Kommune om lån af arealer til en petanquebane ved de nye boliger på "cementgrunden" over for plejehjemmet Hellevadlund. Under debatten blev der udtrykt stor utilfredshed med de ideer, der var fremme om nedlæggelse af genbrugspladserne, og borgerforeningen har fremsendt skrivelse herom til Dronninglund Kommune. Ligeledes vil borgerforeningen fremsende en skrivelse til Dronninglund Kommune om vejenes tilstand i Klokkerholm, for det lovede slidlag asfalt fra i begyndelsen af 1970'erne er endnu ikke lagt ud, og vejene er i miserabel stand. I søudvalget var der arbejdet meget med renoveringen af fisketrappen og de problemer, der pludselig indfaldt sig kort tid efter indvielsen, hvor vandet brød igennem. Dronninglund Kommunes tekniske afdelings folk fik store roser for det flotte arbejde, de havde udført med fisketrappen. Generalforsamlingen var enige om, at nu mangler der bare en flot og præsentabel bro. Kasserer Niels Kr. Kristensen kunne fremvise et regnskab med 6000 kr. i overskud og en reservefond på 31.000 kr. der er øremærket til forskellige formål i byen. Efter valgene er følgende valgt til bestyrelsen: Carsten Pedersen, Vagn Jørgensen, Niels Kr. Kristensen, Ingrid Chemnitz, Børge Nielsen. Byforskønnelsesudvalget: Ingrid Burskov, Vagn Jørgensen, Steen Christensen, Carsten Jespersgaard. Søudvalget: Niels Jørgen Larsen som eneste valgt fra borgerforeningen, idet Grundejerforeningen Søparken og Klokkerholm Sportsfiskerforeningen hver vælger et medlem. På generalforsamlingen var et af de store emner de mange indbrud, der de seneste måneder har hærget Klokkerholm - tilsyneladende af udefra kommende tyve, der holder øje med husene og noterer, hvornår de er tomme. Det skaber utryghed, og derfor er naboovervågning en af de ting, der kan være med til at forhindre nye indbrud.