Skolevæsen

Glade tider på Agersted Skole

Etablering af ny tilbygning følges med spænding af store og små

AGERSTED:Det er ikke kun det spirende forår med tilhørende, lune solstråler, der i denne tid er med til at få smilene frem blandt elever og ansatte på Agersted Skole. For mens foråret som altid er en dejlig tid, så kan det altså i år ikke helt måle sig med den glæde, der på skolen er over at se den nye og længe ventede tilbygning tage form på området, hvor den tidligere baraktilbygning engang havde til huse. 1,75 mio. kr. bruger byrådet efter svære overvejelser på det nye byggeri, der kommer til at huse to nye klasselokaler, tre nye toiletter (deriblandt et handicaptoilet), et nyt kontor og - ikke mindst - et nyt fællesareal. Sidstnævnte var det, som skoleinspektør Mogens Møller - ud over klasselokalerne - helst ville have med i det nye byggeri, men der var helt frem til licitationen tidligere i år tvivl om, hvorvidt de af byrådet afsatte to mio. kr. til tilbygningen var nok til også at omfatte fællesarealet. Jubellicitation Da licitationen imidlertid faldt så billigt ud, at der var plads til også at inddrage det højt ønskede fællesareal i nybyggeriet, ville jubelen på Agersted Skole næsten ingen ende tage. Og begejstringen hænger stadig ved. - Vi vil med det fællesareal få en enestående mulighed for at gennemføre en masse spændende projekter, forklarer Mogens Møller, der midt i glæden over at se den nye murstens-tilbygning skyde op også ser frem til igen at få musik- og billedkunstlokalerne samt skolebiblioteket tilbage på Agersted Skole. De er p.t. "pakket ned" på grund af den eksisterende pladsmangel på skolen. - Vi har levet rigtig trangt i en periode, og det har været en lang og svær proces, men vi er, hvor vi står i dag, også gode til at glemme, hvor træls det har været, bemærker Mogens Møller, der dog i samme åndedrag minder lokalpolitikerne om, at de med den nye tilbygning ikke behøver at sende Agersted Skole i glemmebogen, når det gælder skolerenoveringer. - Vi glæder os fortsat til, at kommunens renoveringsplan rammer vores skole, så vi kan få udskiftet de nedslidte faglokaler, siger han. Elever med ideer Det er i øvrigt udskolings-eleverne i 6. og 7. klasse, der efter sommerferien får glæde af den nye tilbygning til Agersted Skole, og når byggeriet er færdigt, skal den p.t. noget decimerede legeplads også reetableres, ligesom det af eleverne elskede klatretræ også skal have en ny plads - formentlig i det frodige naturområde, der er at finde bag skolen. - Elevrådet er i øjeblikket i gang med at kulegrave elevernes ønsker til det "nye" udeområde, og mens vi derfor vil forsøge at tage højde for deres ønsker, når det bliver aktuelt, så har jeg også en ret sikker forventning om, at vi med den sædvanlige forældreopbakning hurtigt vil få den opgave klaret, siger Mogens Møller og fortsætter: - Det er nemlig kendetegnende for den her skole, at forældrene altid er klar til at stille op med en hjælpende hånd. Der var faktisk én, der over for mig udtrykte det sådan, at Agersted Skole er at betragte som en privatskole i offentligt regi. Forældrene er nemme at kalde på, og de tager et ansvar for deres skole. Den nye tilbygning ventes at stå klar til brug 1. august, så når elever og medarbejdere efter sommerferien vender tilbage til Agersted Skole og det nye byggeri, vil det ikke overraske, hvis det igen er de store smil, der præger den lille skole.