Lokalpolitik

Glæd jer til det nye Aalborg

USIKKER:Er du usikker på lokalområdets fremtid i forbindelse med kommunalreformen? Svarer du ja til det, skal du læse videre. Der er mange negative røster fremme om at lokalområderne ikke får et ord at skulle have sagt i Det nye Aalborg. Røster om, at i løbet af nogle år vil det ikke være muligt at få en plejebolig i lokalområdet, skolerne lukkes og der etableres store centrale enheder, der sker ingen byudvikling og det offentlige trafiksystem forringes. Borgerne i Sejlflod kommune har valgt ved en folkeafstemning at vi skal være en del af Det nye Aalborg. Ikke desto mindre hører man igen og igen at vi ikke får noget at sige i Det nye Aalborg. Det er trist at dén negative indstilling skal præge en ellers positiv proces frem mod Det nye Aalborg. For det er vigtigt at huske, at 15. november vælges der nyt byråd til Det nye Aalborg. Et byråd, der vælges blandt kandidater fra fire kommuner, Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg. Et byråd der sandsynligvis bliver markant anderledes end det der er valgt i det nuværende Aalborg. Et byråd der har lokal repræsentation og dermed også indflydelse på den politik der skal føres i Det nye Aalborg. Det er vigtigt at lokalområderne bliver repræsenteret og dermed har du som vælger en opgave 15 november. Brug din stemme med omtanke.