Miljøpolitik

Glæde bordet rundt over ny kemiplan

Der skal styr på skadelige stoffer

KØBENHAVN:Både regeringen, hele oppositionen og miljøorganisationerne udtrykker stor tilfredshed med den handlingsplan for kemikalier, som miljøminister Connie Hedegaard (K) har forhandlet hjem med alle Folketingets partier. Den fireårige plan skal styrke kontrollen med de skadelige stoffer i kosmetik og legetøj, og også overvågningen af landbrugets brug af sprøjtemidler skal øges. Aftalen er en del af forhandlingerne om finansloven og betyder, at der afsættes 62 mio. kr. over fire år. Pengene er første del af den milliard kroner, som regeringen har lovet at afsætte til natur og miljø i de kommende fire år. Socialdemokraterne glæder sig over forliget, som bringer indsatsen mod skadelige kemikalier tilbage på niveauet fra 2001. - Aftalen fylder det hul op, som regeringens besparelser har skabt, og så sætter den ind især over for de skadelige kemikalier i landbruget. Dertil kommer der en ny og stærkere indsats over for forbrugerne med bl.a. flere kampagner og bedre kontrol med kemikalier i legetøj og kosmetik, siger miljøordfører Pernille Blach Hansen. Ifølge Connie Hedegaard er et af formålene også at sikre, at de nuværende regler efterleves. - Regler er kun gode, hvis borgere og virksomheder kan være sikre på, at de overholdes. Derfor øger vi kontrol og tilsyn. Vi femdobler antallet af kontrolbesøg i landbrug, gartnerier og frugtplantager, gennemfører yderligere 12 tilsynskampagner over de næste fire år og flere kontrolanalyser på laboratorier. Desuden behandler vi nu indberetninger fra borgere og virksomheder hurtigere, siger Connie Hedegaard. SF's Steen Gade hæfter sig ved, at kontrollen med pesticider skærpes kraftigt, og at der lægges op til højere bøder: - Dermed sendes et klart signal om, at illegal indførsel af ulovlige sprøjtemidler ikke accepteres, fastslår han. De Radikales miljøordfører, Elsebeth Gerner Nielsen, finder det afgørende, at indsatsen mod hormonforstyrrende stoffer øges. - Generelt er mænds sædkvalitet stærkt faldende, viser undersøgelser fra Rigshospitalet. Derfor hilser vi med tilfredshed, at forsknings- og oplysningsindsatsen øges, siger hun. Per Clausen fra Enhedslisten kalder det et lille skridt i den rigtige retning, at der oprettes en vidensbank, som kan rådgive om at erstatte skadelige stoffer med mindre farlige. Fra de grønne organisationer er der sjælden ros. Aftalen er meget tilfredsstillende, siger miljømedarbejder Allan Andersen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN). - Det ser ud til, at vi kommer nogenlunde tilbage til, hvor vi var tidligere. Det er meget fint, at der skal gøres en ekstra indsats mod hormonforstyrrende stoffer. Forskningsmæssigt er vi i førertrøjen på det felt, og det må vi ikke slippe. Det er også meget positivt, at man vil styrke brugen af computer-modeller for at beregne sig frem til kemikaliers skadelige egenskaber, så man kan slippe for at lave dyreforsøg, siger han. Også Greenpeace er ifølge miljøbiolog Henrik Pedersen positiv over for udspillet, men ser dog problemer i planen. - Det virker, som om regeringens skattestop er hæmmende for brug af afgifter, som vi gerne ser det for bromerede flammehæmmere. Vi er meget positive over for en informationskampagne til gravide og ammende kvinder, da der er dokumenteret en stor mængde kemikalier i blod og brystmælk. Men vi savner i den grad, at regeringen sætter fokus på "cocktail-effekterne" (den samlede virkning af alle kemikalier, red.), som den lovede i 2003, siger Henrik Pedersen. /ritzau/