Glæde eller tårer...

Hospitaler 26. september 2002 08:00

DET ER svært at finde ud af, om man skal le eller græde over amtspolitikernes forlig på sygehusområdet. Forliget betyder for os i Skagen Kommune mest og kort fortalt, at de folkevalgte i amtsrådet har besluttet IKKE lige nu at lukke sygehuset i Skagen. Samtidig har man besluttet, at der skal spares syv millioner kroner på sygehusets driftsbudget, som af politikere og embedsmænd er opgjort til 21,5 millioner kroner. Med andre ord skal der spares en tredjedel af den pris, det koster at drive Skagen Sygehus, som det er i dag. Og det er, som alle er enige om, et velfungerende sygehus med et meget dygtigt personale. Dem skal vi prise nu, for snart forsvinder måske 20 eller lidt flere af de cirka 60 ansatte. Det er én af følgerne af forliget. EN ANDEN konsekvens er, at der sandsynligvis kun bliver cirka 10 sengepladser - og måske færre - tilbage på Skagen Sygehus. I dag er der 30. Med andre ord skal sådan rundt regnet 20 skagboer i fremtiden forsøge at blive raske - og andre for nu at sige det rent ud; vente på døden - i sygehussenge i Frederikshavn eller Hjørring. De vil få færre besøg, og det er træls for såvel patienterne som de besøgende. Mon ikke vi alle kan blive enige om, at det er opmuntrende og helbredende at få besøg og omsorg specielt i en sygehusseng - hvor man mest er omgivet af andre syge, læger og sygeplejersker. Det er en anden følge af forliget. DET KAN blive sådan, at sygehusledelsen for at finde de syv millioner kroner bliver nødt til at vælge at lukke røntgenafdelingen og laboratoriet på sygehuset i Skagen. Der skal jo være læger til at bemande en akut funktion, og så må noget andet skæres bort. Det har politikerne besluttet. Men hvis røntgen og laboratorium forsvinder, giver det skagboerne masser af problemer med transport frem og tilbage til sygehuset i Frederikshavn. Men det kan blive en tredje følge af forliget. VI MÅ forvente, at sygehusledelsen får sved på panden den kommende tid. Ledelsen har, som formuleret af støtteforeningens formand Per Jørgensen, fået sorteper af amtspolitikerne. De har fået god hjælp fra byrådet i Skagen, som har vidersendt nogle tanker fra sygehuspersonalet om, hvordan man kan drive et sygehuse i Skagen for færre penge. Det er i amtspolitikernes fortolkning blevet til, at skagboerne jo selv vil have et sygehus i reduceret udgave. Sådan er det ikke, for det er næppe alle i byrådet og næppe alle i Skagen, der synes, det er i orden med et sygehus i 2003-udgaven med færre ansatte og færre sengepladser til skagboerne. Beslutningen om et voldsomt reduceret sygehus i Skagen står næppe til at ændre. Det er endnu en følge af forliget. HVAD ER så grunden til, at skagboerne må finde sig i et reduceret sygehus? Jo, det er resultatet af tidens store dille og magthavernes ønske om at samle det meste i de store byer. Centralisering, hedder det med et fint ord, og det koster skatteborgere i yderområderne service, tryghed og livsglæde - og det vil stille og roligt sætte endnu mere fart på affolkningen af yderområderne. Det ser ud som om, at det er en hel bevidst taktik; det skal ikke være attraktivt at bo i yderområderne. Det ser ihvert fald underligt ud, at der centraliseres ved at svinge sparekniven på noget så centralt og vigtigt som sundhedsområdet. Vi er jo ikke et fattigt land - vi er et rigt land målt i kroner, men det er fattigt at spare på skatteborgernes sundhed og de svage grupper i samfundet. MEN VI har jo de politikere, vi selv har valgt. Som støtteforeningens formand Per Jørgensen udtrykker det, så er vi alle nødt til ved næste valg at være ekstra opmærksom på, hvad politikerne går til valg på. Det var jo gode tanker og ønsker, det nuværende amtsråd gik til valg på for et års tid siden. Det holdt bare ikke til virkeligheden og de folkevalgtes flotte ord var ikke tiltænkt os i yderområderne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...