Glæde hos ledige

Landsorganisationen af Arbejdsledige glæder sig over afgørelsen i sagen fra Aalborg: - Det er glædeligt, at der nu i den private sektor kan konkurreres på en reel pris. Målet må være, at ledige ansættes til en overenskomstmæssig løn, siger Susanne Flydtkjær fra organisationen. De ledige har klaget til ombudsmanden, fordi de mener, at Aalborg Kommunes brug af aktiverede også er problematisk i forhold til arbejdsmarkedslovgivningen. Ombudsmanden har meddelt, at han ville afvente konkurrencerådets afgørelse i den aktuelle sag, før han går videre med klagen.