Glæde hos rektorerne

Dronninglund og Brønderslev Gymnasium melder om fremgang

Der bliver flere af dem her de kommende år. Brønderslev Gymnasium glæder sig nemlig over en pæn fremgang i antallet af ansøgere til 1. g. Også Dronninglund Gymnasium oplever fremgang. arkivfoto

Der bliver flere af dem her de kommende år. Brønderslev Gymnasium glæder sig nemlig over en pæn fremgang i antallet af ansøgere til 1. g. Også Dronninglund Gymnasium oplever fremgang. arkivfoto

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:En rigtig pæn fremgang, lyder det fra rektor på Brønderslev Gymnasium, Egon Jensen. Han glæder sig over, at der i øjeblikket er 130 ansøgere til 1.g og 36 ansøgere til HF. Det er nemlig flere end i forhold til året forinden, hvor der var henholdsvis 108 og 30 ansøgere. - Det svarer til det niveau, vi havde i 1990’erne, og det er jeg godt tilfreds med, med det kan vi sagtens drive skolen og give det tilbud, vi gerne vil, siger Egon Jensen. Han har svært ved entydigt at pege på en forklaring til stigningen, der kommer i kølvandet på nogle år, hvor skolen har ligget på 110-115 ansøgere - dog var der i 2005 kun 98 ansøgere til 1.g. - Dels kan det skyldes, at årgangene kan være større, end de plejer, men vi har også lagt os i selen og forsøgt at sælge vores budskab lidt bedre. Vi har også udvidet vores information til folkeskolerne, normalt har vi kørt uddannelsesdage for 9. klasserne, men sidste forår tog vi 8, klasserne med for at få fat i dem, inden de definitivt har sporet sig ind på hvilken retning, de vil bevæge sig i, og det kan være et af de tiltag, der måske har haft en effekt, forklarer Egon Jensen, der vurderer, at kønsfordelingen i lighed med tidligere år, vil ende på 60 procent piger og 40 procent drenge. Endnu er det for tidligt at sige, hvor mange klasser der oprettes i det kommende skoleår og om der bliver tale om at ”tvangsflytte” elever fra et gymnasium til et andet. - Det afhænger af situationen på de andre gymnasier, vi skal have alle elever placeret og efter vi er blevet selvejende institutioner, har vi ikke råd til at oprette halve klasser. Vi har en kabale, der skal gå op og derfor mødes vi næste onsdag i Fordelingsudvalget og herefter vil vi have et overblik over hvordan, det kommer til at se ud, siger Egon Jensen. Rektorkollegaen i Dronninglund, Peter Hvid, har endnu ikke de helt nøjagtige tal mend de foreløbige tal tyder også her på en flot fremgang. 160 ansøgere mod sidste års 128 og derfor er der, måske ikke ligefrem begejstring, men så vendsysselsk glæde da. - Jeg er sådan rimelig glad, men nu skal man jo heller ikke falde i svime, det her er jo kun et år, men det ku’ ha’ vååt møj værre, siger Peter Hvid. I lighed med kollegaen har han svært ved at give et enkelt bud til stigningen, men begrunder det med, at der måske generelt er tale om fremgang. - Men det kan også skyldes, at vi har lagt os i selen for at overbevise folk om, at vi har en god undervisning, at eleverne trives her og at der også sker meget andet på gymnasiet end undervisning, siger Peter Hvid, der vurderer, at der kan oprettes fem klaser, men påpeger, at det afhænger af udfaldet af det kommende møde i Fordelingsudvalget.