Lokalpolitik

Glæde i Brovst: Nu får byen sit multihus

Håndværkerpriserne er havnet, hvor de gerne skulle. Med de laveste tilbud vil byggeriet koste godt 16 mio.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mul­ti­hu­set vil bli­ve op­ført ved den nord­vest­li­ge ende af Bro­vst-Hal­len. Her byg­ge­ri­et, som det kom­mer til at tage sig ud set fra Damengvej. Til høj­re Bro­vst-Hal­len. Teg­ning: Chri­sten­sen & Rott­bøll

BROVST:Der var glæde i byggeudvalg og hos andre forkæmpere for et multihus i Brovst, da der i går blev holdt licitation på byggeriet: Ved valg af de laveste tilbud vil huset kunne bygges for knap 16,4 mio. kr. Den pris er der så stor tilfredshed med, at byggeudvalget var parat til at skåle i champagne, hvis der havde været et par flasker af den mousserende drik ved åbningen af tilbuddene. Nu blev der i stedet skålet i kaffe, sodavand og øl. - Nu bliver de samlede udgifter på 18-19 mio. kr., og det betyder, at byggeriet efter alt at dømme vil kunne gennemføres efter den planlagte tidsplan med start i april i år og aflevering i maj næste år, siger byggeudvalgets formand Leo Pedersen. Forarbejdet til et multihus i tilknytning til Brovst-Hallen har været langt og sejt. Det første projekt blev kasseret i september 2005, fordi det ifølge licitationen ville koste 17,1 mio. kr., mens der kun var budgetteret med 11,7 mio. kr. Trods store anstrengelser lykkedes det ikke at finde de fornødne besparelser. Et enigt Brovst Byråd besluttede derfor at droppe projektet og begynde forfra. Et nyt arkitektfirma, Christensen & Rottbøll, blev antaget, og det nuværende projekt er lidt større end det første og forbedret med blandt andet en større multisal. Og ikke mindst: Byggeriet er blevet billigere. Multihusprojektet omfatter en ny aktivitets- og foreningsbygning på 1160 kvadratmeter samt 425 kvadratmeter ombygning af lokaler i Brovst-Hallen, således at de to bygninger bliver forbundet. Multihuset skal bruges til kunst, teater, musik, film og sport, og en lang række foreninger får klublokaler og samlingssted i bygningen, først og fremmest Brovst Idrætsforening og Brovst Pigegarde. Multisalen får kapacitet til 350 tilskuere samt 50 kvadratmeter scene med bagscene og sminkerum. Ved hjælp af mobilvægge vil multisalen kunne indrettes til fire uafhængige aktivitetsrum med adgang til udendørs terrasse. Der er lagt stor vægt på åbenhed og visuel kontakt i multihuset. Der bliver store glaspartier med store glasdøre ind til alle aktivitetsrum. En stor glasfacade ud mod Damengvej vil ude fra signalere åbenheden. Byggeudvalget har sikret sig 8-9 mio. kr. til byggeriet - resten skal lånefinansieres. Den tidligere Brovst Kommune har bevilget 3,3 mio. kr., Lokale- og Anlægsfonden 2 mio., Mål 2-midler godt 1 mio., byfornyelsesmidler 1,7 mio. og sponsorindtægter 500.000-1.000.000 kr. Projektet skal godkendes endeligt i byrådet for Jammerbugt Kommune, før det kan sættes i gang. Når byggeriet er færdigt, vil der blive dannet en selvejende institution, Brovst Multihus, som får ansvaret for at administrere og drive huset.