Glæde i Oue over ældrekøkken

Byrådsros til socialudvalg for nænsom spareløsning på køkkenområdet

OUE/ARDEN:Beslutningen om at bevare de tre ældrekøkkener vækker stor glæde i Oue, forsikrede byrådsmedlem Bente Hansen (S) på mødet mandag aften. - Det har været en lang og sej tur at skulle igennem, så jeg er meget, meget glad for, at vi bevarer et køkken på Rosengårdscentret. Noget, der virkelig betyder noget for et lille samfund som vores, og Oue er jo også en del af Arden Kommune, sagde hun. Som omtalt forleden skruer Rosengårdscentret og Solgårdscentret en smule ned for blusset, afkorter åbningstiden og overlader tilberedning af mad ud af huset til Arden Plejehjem. Manøvren går ud på at spare 400.000 kroner på årsforbruget, således som byrådet ekstraordinært vedtog i maj i fjor. Den rette vej Duften af nytilberedt, varm mad vil fremdeles brede sig fra de to dagcenterkøkkener. - Og det har sandelig været en tung fødsel at nå dertil. Oprindelig lignede det jo nærmest en selvfølge, at Oue skulle lukke for køkkenet. Men det var vi nogle stykker, der protesterede imod og bad socialudvalget finde en anden udvej. Det har man nu gjort, og det vil jeg gerne rose udvalget for, kvitterede Steen Brandt (UP). - Oprindelig var socialudvalget jo slet ikke involveret i denne sag. Kravet om en besparelse på 400.000 kroner var en ren byrådsbeslutning, og det blev overladt til økonomiudvalget at gennemføre denne besparelse. Først efter nogen tid bad man socialudvalget om at gå ind i sagen, hvorefter vi bad en økonoma analysere køkkenområdet for os. Og da lykkedes det ganske rigtigt at finde en god løsning, bemærkede en munter Jens Peter Ellefsen (S). - Og det er ganske rigtigt utroligt vigtigt for Rosengårdscentret at bevare et produktionskøkken, som har nøje sammenhæng med mange af de aktiviteter, der foregår i området. Uden køkken ingen aktiviteter, tilføjede socialudvalgsformanden. Roser Regnestykket, der viser en årlig besparelse på henholdsvis 322.000 kroner på personalesiden (1,3 stilling) og 90.000 på madudbringning - takserede Steen Brandt således: - Selve besparelsen vil jeg vente med at rose, til jeg ser regnskabet. - Jeg har nu ellers store forventninger om, at beregningerne holder, replicerede borgmester H. C. Maarup (S) prompte. - Det er jo aldrig rart, når man bliver pålagt at spare. Derfor vil jeg virkelig rose socialudvalget for den løsning, man har fundet frem til. Flot og veludført arbejde, fremhævede borgmesteren. - En lang og trang proces, hvor alle, der kan have en mening om den sag, efterhånden må være hørt. Men resultatet er bestemt blevet meget bedre end i fjor. Og især Oue er blevet tilgodeset, opsummerede socialudvalgsmedlem Niels Erik Poulsen. Forslaget gælder kun midlertidigt - indtil plejehjemsudvidelsen med udgangen af 2004 ventes at stå færdig. Til den tid vil byrådet have godkendt en af fem såkaldte fremtidsmodeller for køkkenområdet. En af de fem løsninger - model-5 - ligner til forveksling det, byrådet netop har godkendt - og som da også anbefales af blandt andre ældrerådet i Arden Kommune.