Lokalpolitik

Glæde i S

SULSTED:Der var en rigtig god stemning blandt de fremmødte, da Socialdemokratiet i Sulsted - Tylstrup - Vestbjerg holdt ordinær generalforsamling på Sulsted Kro. Og alle glædede sig over de seneste meningsmålinger der viser, at Socialdemokratiet igen er på vej frem. Tidligere Justitsminister Frank Jensen og amtsborgmester Orla Hav gav en politisk beretning om aktuelle emner fra henholdsvis Folketinget og amtsrådet. Et af de centrale emner begge gav der syn på, var strukturdebatten, der for øjeblikket kører for fulde omdrejninger i kommunerne og amterne. Frank Jensen gav også en orientering om den aktuelle politiske situation, hvor han bl.a. fortalte, at som han oplever det, så har den siddende regering helt tabt pusten. På generalforsamlingen blev formanden for vælgerforeningen tidl. Byrådsmedlem Hans Chr. Christiansen enstemmigt genvalgt som formand. Der var genvalg til Bodil Mortensen og Jacob Rohde og til suppleant Svend Bilgaard. Til ny revisor valgtes Bente Pedersen. Generalforsamlingen valgte også byrådskandidat til kommunevalget i 2005. Her blev tidligere byrådsmedlem Hans Chr. Christiansen enstemmigt valgt.