Glæde over god økonomi

- Stram styring stadig nødvendig trods en robust økonomi

Lokalpolitik 1. juni 2005 06:00

SÆBY: Sæby Kommunes borgmester Folmer Hansen (V) har ikke planer om at bruge løs af de kommunale kroner inden kommunesammenlægningen . Og det selvom glæder sig over, at kommunens økonomi er "stabil og robust". Betegnelsen benytter borgmesteren i sit forord til Årsberetning 2004 om det kommunale regnskab sidste år. Ordret skriver borgmesteren efter at have konstateret, at kommunen er i god økonomisk gænge: - Dette forhold betyder imidlertid ikke, at vi ikke behøver at prioritere opgaverne.Der vil derfor være behov for en stram økonomisk styring, hvis det skal være muligt at udvikle Sæby Kommune og samtidig udvikle ny Frederikshavn Kommune. I forordret konstaterer borgmesteren overordnet, at "regnskabet er gået som forventet": - Der har dog været områder, hvor det har været nødvendigt at tilføre yderligere budgetmidler, men disse har i stort omfang kunnet finansieres gennem besparelser på andre områder. Sæby Byråd vedtog budgettet for 2004 i oktober 2003. - Budgettet var på mange måder en bunden opgave, idet regeringen og Kommunernes Landsforening havde forhandlet sig frem til, at kommunerne under et ikke måtte øge skatten i forhold til 2003, konstaterer FolmerHansen. - Samtidig måtte serviceudgifterne ikke stige mere end 0,7 procent i forhold til 2003. - Begge disse krav er blebet opfyldt i forbindelse med 2004-budgettet - og samtidig blev der plads til et anlægsbudget på 20,8 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...