EMNER

Glæde over godt år i Hals Jagtforening

Den nye sø til andejagter forventes færdig allerede i år

HALS: Også i Hals Jagtforening er "Tordenskjolds soldater" en efterspurgt arbejdskraft, som man gerne ser suppleret med adskillige nye rekrutter til at varetage arbejdet omkring diverse opgaver i Hals Mose. Således er der i tiden ikke mindst masser af udfordringer i foreningens jagtrevier alene med oprydning efter den seneste orkan, som har efterladt vanskelige vindfælder i hundredvis. Hertil kommer adskillige andre, vægtige opgaver i stående udvalg, som for de flestes vedkommende har fungeret effektivt i det forløbne år. Det var formanden Per Munk, som gjorde status over regnskabsåret 2004 i "Jægerhuset", hvor 23 af foreningens 85 medlemmer benyttede lejligheden til en omfattende diskussion om foreningens daglige virke, herunder fremtidige alternativer, som bestyrelsen nu efterfølgende vil forholde sig til. Ellers kunne formanden glæde sig over et rigtig godt år, hvor bestyrelsen over otte bestyrelsesmøder blandt andet har beskæftiget sig med tilrettelæggelse af diverse jagter samt oprettelse af ny lejekontrakt efter ejerskifte i området. Hertil kommer vurderinger omkring ansøgninger og godkendelser af flere hochsitze, ligesom der er søgt og efterfølgende bevilget 7000 kroner i tilskud til etablering af en ny sø. Den nye sø ønskes sammenlagt med den gamle, hvorefter det er bestyrelsens håb, at man allerede i indeværende år kan arrangere andejagter i de nye rammer under nærmere fastlagte retningslinier. Man ser i øvrigt gerne sin jagtlejekontrakt med Hals Kommune forlænget forud for den forventede tilslutning til Aalborg Kommune, sagde Per Munk, som kunne oplyse, at den nuværende kontrakt med Hals Kommune fra 2001 udløber pr. 31. marts 2014. Velbesøgte vildtspil, film-aftener, revierpleje med salg af træ, etablering af fodermarker og udsætning af fasaner har udgjort en stor del af det daglige foreningsarbejde. Hertil kommer naturligvis de mange forskellige jagter i foreningens regi, som betyder, at der i årets løb er nedlagt 18 styk råvildt, fem ræve, syv harer, 18 snepper, 18 fasankokke og syv fasanhøner. Kjeld Boddum og Preben Gade blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt blev Morten Bruun, som afløser Søren Bruun, der ønskede at fra-træde udenfor tur. Endelig håber man på, at den nyetablerede tyverisikring med overvågning tilknyttet telefonalarm vil mindske interessen for "Jægerhuset" i Hals Mose, hvor der i øvrigt aldrig opbevares kontanter eller større, omsætningsværdige værdier.