Glæde over skoleudmelding

Hans Kristensen
 
Foto: Hans Ravn
Hen­ry Krogh Niel­sen: - Jeg har seks børn, hvor­af to går på sko­len og en skal be­gyn­de ef­ter som­mer­fe­ri­en. Så hvis det er sandt så er det ble­vet en rig­tig god dag. Hvis byen skal over­le­ve, så er det alt­af­gø­ren­de at sko­len be­står. Næs­ten halv­de­len af bør­ne­ne på sko­len kom­mer fra Børg­lum, og når for­æld­re­ne hen­ter bør­ne­ne, så hand­ler de hos køb­man­de her i byenn. Så hvis sko­len luk­kes, så vil­le køb­man­den jo nok også luk­ke, og så er byen un­der­vejs til at dø ud.
Hørmested 8. maj 2007 06:00

VRENSTED: I måneder har borgerne i Vrensted, Rakkeby og Hørmested gået i uvished om deres skole var købt eller solgt. Først var der spørgsmålet om 7. klasserne skulle flyttes til større skoler, og for to måneder siden åbnede forvaltningen op for at de tre skoler måske skulle lukkes. I mandagens avis meldte Venstre i Hjørring så at de mener, at de yngste børn fortsat skal gå i skole i nærmiljøet. Og umiddelbart tegner det til et flertal i byrådet. Både Socialdemokratiet og Borgerlisten meddelte, at de var positive over for forslaget. Hvad der skal ske med 7. klasserne er dog endnu uklart. NORDJYSKE tog til Vrensted for at spørge nogle borgere hvad det betyder for byen at skolen fortsætter.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...