Lokalpolitik

Glæde over udsigt til forlig

PRIs for udbudsFejl holdes under én million kroner

HADSUND: Borgerne i Hadsund behøver formentlig hverken at have bange anelser med hensyn til det igangværende skolebyggeri eller deres egen tegnebog - selv om kommunen blev fanget i ikke at have overholdt reglerne, da byggeriet blev sendt i udbud. Der er nemlig et forlig på vej imellem Hadsund Kommune og det byggeselskab, E. Pihl & Søn, der klagede over kommunen. Forliget er, som det fremgår af avisens førstesektion, endnu ikke faldet på plads i detaljer, men det vil det være - siger borgmester Karl Christensen - når økonomiudvalget træder sammen på onsdag. Som det også fremgår, så vurderer borgmesteren, at den samlede ekstraudgift for skatteborgerne bliver på under én million kroner. Han siger, at det er hans holdning, at det beløb, der altså ikke er endelig fastlagt, ikke skal tages fra skolebyggeriet. Det betyder altså, at skolebyggeriet fortsætter ufortrødent, og at kommunen ikke bliver blanket af. Det er forsåvidt vist også kun dagbladet Børsen, TV2 og dets lokale redaktion i Aabybro, der har vurderet anderledes, men der spores alligevel en vis lettelse hos borgmester Karl Christensen over udsigten til et forlig. Hvor han tidligere har ærgret sig over kvaliteten af den rådgivning, kommunen har fået, så lægger han nu mere vægt på, at det er en kompliceret affære at bygge nyt og bygge om i en og samme forretningsgang. Det - og vel udsigten til et forlig - er baggrunden for, at borgmesterens tilfredshed med rådgivningsfirmaet BoPlan er reetableret. Han noterer sig nu, at firmaet har tacklet mange af de komplicerede elementer til fuld tilfredshed. - Jeg siger ikke ”buh” til BoPlan. Det er kompliceret, siger Karl Christensen, der heller ikke synes at bære nag til E. Pihl & Søn, selv om selskabet var årsagen til, at der blev kastet lys over de fejl, der ifølge Klagenævnet for Udbud blev begået i forbindelse med, at ”Vision Hadsund Skole” blev sendt i udbud. Tværtimod roser han selskabet moral ved eksempelvis ikke at stille så store erstatningskrav, at det ville ”tvinge Hadsund Kommune til at gå til domstolene, med udsigt til, at det ville kunne gå fem år, før der faldt en afgørelse”. - Det her er langt at foretrække for alle parter, siger Karl Christensen. - Og i dag glæder du dig over, at der endte med kun at være to, der bød på opgaven? - Ja og glæden er til at få øje på, siger han. I forbindelse med udbuddet udvalgte kommunen fem byggeselskaber blandt de 13, der havde udtrykt interesse for at få opgaven. Men tre af de fem sprang fra- blandt andet fordi det ikke lykkedes dem at få forlænget fristen for, hvornår tilbuddet skulle falde. - Ellers havde vi jo haft fire tabere, siger Karl Christensen. Den nye Hadsund Skole forventes færdig senest 1. decmber i år.