Glædelig kovendinghos regeringen

Der ser nu endelig ud til at være åbnet op for, at de storbyer, der ønsker det, får mulighed for at indføre kørselsafgifter på de mest belastede og trafikerede veje i deres by.

Statsministerens udmelding om at lade det være op til de lokale politikere at afgøre, om de vil indføre kørselsafgifter, må betegnes som en kovending. Det er første gang regeringen udtaler sig positivt om emnet. Så sent som i november 2004 behandlede Folketinget et beslutningsforslag fra SF om at ændre lovgivningen, som i dag forhindrer kommunerne i selv at bestemme. Den gang afviste regeringen kategorisk forslaget. Enhedslisten har også tidligere fremsat lignende forslag – men altid uden held. Så vi kan kun glæde os over, at vi nu har fået flere partier med på idéen. Andre europæiske lande, bl.a. England, Tyskland og Norge, har allerede indført forskellige former for vejafgifter – og haft stor succes med det. Det er på tide, at Danmark har fået indset nødvendigheden af den slags betalingssystemer. Storbyer som Århus og København er hårdt plaget af den øgede biltrafik - luften forurenes dagligt med farlige giftstoffer i store mængder og tusindvis af boliger er plaget af støj fra biltrafikken. Den plads, som bilerne optager i byernes gader og på offentlige pladser, kan - og bør - i stedet bruges til den kollektive trafik, cykelstier og friarealer. Indførelse af kørselsafgifter er et skridt i den rigtige retning. Det giver ikke blot bedre miljø og trafikforhold – det er også en sejr for det kommunale selvstyre, at de lokale politikere nu selv får lov til at bestemme! Indtægterne fra kørselsafgifterne skal vi selvfølgelig bruge til at forbedre den forholdene for cyklister og for den kollektive trafik.