EMNER

Glædelig opbakning

Det er glædeligt, at vismændene i Det Økonomiske Råd i sin nyeste rapport bakker så entydigt op bag regeringens økonomiske linie og klart afviser forslagene om at føre en løsere finanspolitik som værende "urealistiske". Ligeledes peger de på, at en finanspolitisk lempelse nu kun vil føre til nedskæringer eller skattestigninger på længere sigt. Med denne klare afvisning af at lempe finanspolitikken på grund af arbejdsløsheden, har alle førende økonomer taget afstand fra Socialdemokraternes forslag. Jeg håber derfor, at Socialdemokraterne opgiver deres urealistiske politik. Venstre tager problemerne med arbejdsløshed alvorligt og vil arbejde for at forbedre strukturerne på arbejdsmarkedet. Derfor er det glædeligt, at vismændene bakker op om regeringens økonomiske linie og endegyldigt skyder Socialdemokraternes forslag ned. Kristian Jensen folketingsmedlem (V), finanspolitisk ordfører