Lokalpolitik

Glædelig transportpolitik

Det er med stor glæde, at jeg har modtaget meddelelsen om, at alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har indgået aftalen om ”En grøn transportpolitik”.

Sammen med en kreds af nordjyske folketingspolitikere har regionsrådsformand Ulla Astman, borgmester Egon Plejdrup, Morsø Kommune, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland og jeg arbejdet for fremme af jernbaneinvesteringer i Nordjylland, forbedringer af forbindelsen mellem Herning, Skive og Hanstholm ad A34/26 og for at få afsluttet VVM for en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. Jeg er ikke i tvivl om, at dette samarbejde har båret frugt for forståelsen og lydhørheden på Christiansborg for nordjyske synspunkter om statslige infrastrukturinvesteringer. Foretræderne for Folketingets Trafikudvalg og Erhvervsudvalg 15. januar i år viste også dette. Vi nåede ikke helt i mål, men flere frø spirer. Aftalens langsigtede perspektiv for investeringer frem til 2020, oprettelsen af en Infrastrukturfond til finansiering af statslige anlæg samt den rullende 2-årige planlægning med stillingtagen til projekter, der har været gennem forundersøgelser og VVM, viser klart, at staten denne gang har ryddet bordet for gamle delaftaler og lagt op til at starte på en frisk med mere miljø og kollektiv transport indbygget. Vi har dermed fået en mere bæredygtig transportpolitik i Danmark. Det er også en stor fordel, at Dansk Industris afdelinger i Vendsyssel, Thy/Mors og Aalborg bakker op om væsentlige forbedringer af infrastrukturen ikke blot i Nordjylland, men også omkring Århus og i Trekantområdet. For erhvervslivet drejer det sig om at reducere transporttiden på centrale strækninger, og ved en undersøgelse i 2008 svarede to tredjedele af Dansk Industris medlemmer, at infrastrukturen ville have topprioritet, hvis de skulle placere deres virksomhed i dag. Nordjylland har en relativt høj andel af produktions- og eksportvirksomheder, og det er derfor vigtigt, at infrastrukturen støtter en fortsat vækst og udvikling i de erhverv, der er bærende for regionens velstand og beskæftigelse. Jeg er specielt glad for, at staten nu overtager ansvaret for den 3. Limfjordsforbindelse med udarbejdelsen af en VVM for Egholmlinjen. Dette er ikke blot godt for Nordjylland, men især for Aalborg, der i mange år ikke har kunnet være sikker på, hvordan den overordnede trafikinfra-struktur skal planlægges, og dermed hvordan kommuneplanlægningen skal tilrettelægges i forhold til den overordnede vejinfrastruktur. Paralleltunnel, Lindholmlinjen og Egholmlinjen bringes nu via VVM’en op på samme planlægnings- og analyseniveau, således at et nyt Byråd forhåbentlig i 2010 kan meddele staten, hvor Byrådet ønsker en 3. Limfjordsforbindelse placeret. Der skal ikke herske tvivl om, at Venstre i Aalborg Byråd ønsker en motorvej vest om Aalborg via Egholm. Som led i vedtagelsen af Den regionale udviklingsplan i 2008 udtalte samtlige borgmestre i Nordjylland og Regionsrådet sig til fordel for Egholmlinjen. Den rullende planlægning løber første gang af stablen i 2011, hvor der tages stilling til de vej- og baneprojekter, hvor beslutningsgrundlag færdiggøres i 2010-11. VVM’en for den 3. Limfjords-forbindelse tager 70 uger. Derfor skal staten i gang i 2009, så vi kan være færdige i 2010. Jeg er meget enig med Kim Christiansen DF, der i Nordjyske 30. januar 2009 udtaler: ”Vi har en rullende planlægning, der udmærket kan indebære, at vi inden for en årrække finder den første milliard i Infrastrukturfonden... og vurderer, forbindelsen kan stå færdig i 2022”. Dette svarer til min egen forventning om åbning af den 3. Limfjordsforbindelse 12 år fra nu. Det er også et stort fremskridt for den kollektive trafik til og fra regionen, at den landsdækkende Timemodel for jernbanetrafikken mellem København, Odense, Århus og Aalborg medfører som noget af det første opgradering af strækningen Hobro – Aalborg til 200 km/t og igangsætning af forundersøgelse for strækningen Hobro – Århus med henblik på opgradering inden 2020. Desværre indeholder aftalen ikke et ord om jernbanen i Vendsyssel, men her må et fortsat samarbejde mellem nordjyske folketingspolitikere, regionen og de nordjyske kommuner fokusere på pendlertrafikken til/fra Aalborg og godstrafikken til/fra de nordjyske havne. Når jeg vurderer andre projekter i Aftalen, som er til fordel for Nordjylland, drejer det sig om anlæg af det 3. spor nord for Limfjordstunnelen og etablering af intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborg-området ved Limfjordstunnelen. Disse anlæg er nødvendige for at strække levetiden lidt for det nuværende tunnelanlæg, men ikke tilstrækkelige. På mellemlangt sigt skal vi have etableret den 3. Limfjordsforbindelse. Aftalen opretter også en række puljer, som kan give statslig medfinansiering til kommunale projekter. Her er puljen til fremme af mere cykeltrafik og puljen til bedre fremkommelighed for busser interessante. Aalborg vil udvikle et projekt med Aalborg som cykelby, hvor den lokale cykeltrafik specielt pendlertrafikken fokuseres. Tilsvarende kan fremkommeligheden for busser fremmes ved ændring af vejanlæg, særlige ITS-systemer og busprioritering i signalregulerede kryds. Aalborg er allerede i gang med disse initiativer via EU-projektet ARCHIMEDES, men de statslige puljer er attraktive, og flere projekter er næsten grydeklare til ansøgninger til begge puljer. Andre statslige initiativer er Miljørigtig og energieffektiv offentlig transport og certificerings-ordning for Grøn transportkommune til fremme af anvendelsen af energieffektive køretøjer og bedre udnyttelse af eksisterende bilpark. Også her har vi via samarbejdet i ARCHIMEDES med Post Danmark og Nordjyllands Trafikselskab taget de første skridt. Alle disse initiativer vil efter min mening blive hjulpet bedre på vej, hvis Regeringen letter på låget for det kommunale anlægsloft. Forhåbentlig kommer der en Vækstpakke her til foråret, som lemper på anlægsloftet også for kommunale vejinvesteringer.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst