Turisme

Glædelige forandringer i Bindslevs bybillede

Mange arrangementer og nye tiltag i handels- og håndværkerforening

BINDSLEV:Der sket store forandringer i bybilledet i Bindslev i 2002. Byfornyelsen af Nørrebro blev afsluttet, så gaden nu fremstår flot med trafikdæmpende foranstaltninger og træbeplantning. Endvidere er der ved Bindslev Skole lavet buslommer, som er med til at styrke trafiksikkerheden. Det fortalte Per Barkholt, da han som formand i Bindslev Handels- og Håndværkerforening aflagde beretning ved generalforsamlingen, der blev holdt på Bindslev Hotel. - Vi indviede det nyrenoverede vejstykke i et samarbejde med Bindslev Borgerforening og Bindslev Erhvervsforening, og det blev et særdeles velbesøgt og vellykket arrangement. Bestyrelsen og markedsføringsudvalget har stået for en lang række arrangementer. - Jeg vil specielt fremhæve markedsføringsudvalget, hvor der har været et særdeles højt aktivitetsniveau med meget vekslende underholdning samt nye tiltag, sagde Per Barkholt. I sommermånederne udgør turisterne sammen ned harmonikatræf-deltagerne en væsentlig del af omsætningsgrundlaget for Bindslevs handlende og håndværkere. - Som et led i fastholdelsen af turisternes opmærksomhed laver vi Bindslev-guiden, som er den brochure, der profilerer byen over for turisterne. Guiden kan ikke trække turisterne til vor landsdel, men den kan være med til at trække folk til Bindslev, når de først er i området. - I turistbrochuren: Ferie uden Filter 2003 har vi sammen med borgerforeningen og erhvervsforeningen tegnet en to-siders annonce med situationsbilleder fra Bindslev, og det koster i alt 40.000 kr., oplyste Per Barkholt. Turistinformationen i Bindslev har til huse i Bindslev Håndværkermuseums bygninger på Mosbjergvej. Flagstængerne i Bindslev er blevet renoveret med en ny omgang maling, og en del flag og vimpler er blevet udskiftet. Desværre er en del vimpler forsvundet, så flere nye er blevet anskaffet. Det nyeste, som Bindslev Handels- og Håndværkerforening har investeret i, er lyskæderne på egetræerne uden for Bindslev Hotel, som har stået for opsætning. Hotellet leverer også strømmen til kæderne. - Nu deltager vi i en gruppe, som ser på mulighederne for at få del i de EU-midler, der kommer fra Leader+-programmet. Det bliver spændende at se, hvilke projekter, som kommer frem i lyset, sagde Per Barkholt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Pia Nielsen som ny formand. Per Harfeld blev næstformand, og Anne Marie Frederiksen fik sekretærjobbet. Jens Lau Nielsen og Niels Andersen er de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kette Andersen fik kassererposten. Der blev ændret i vedtægterne, så kassereren kan vælges uden for bestyrelsen. Den beslutning var alle deltagere i generalforsamlingen, der havde Jørgen Jensen som dirigent, enige om. Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev samtidig reduceret til fem personer.